Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Památka opět pulsuje svým životem

Jednou z pamětihodností Kokořínska, bohužel v minulých letech poněkud pozapomenuté, je starobylý pivovar v obci Lobeč u Mšena.

První zmínky o zdejším pivovaru pochází z roku 1586 a nejstarším dochovaným stavebním prvkem jsou ojedinělá dvoupatrová renesanční humna původní sladovny. Pivovar několikrát měnil majitele, jeho provoz byl přestavován, ale jeho podoba i celkový výstav se až do konce 19. století takřka nezměnily. Až do velké přestavby se tak jednalo o malý venkovský provoz postavený na tradičních způsobech výroby. Vše změnila až radikální  přestavba na malý průmyslový pivovar na samém konci 19. století. Sladovna byla rozšířena o moderní dvoulískový hvozd, byl zdvojnásoben objem varny a přistavěna strojovna, která zajišťovala parostrojní chod pivovaru. Největší stavební úpravy zaznamenalo chladné hospodářství - nově byl vybudován chladící štok, spilky i sklepy, zahloubené do stráně nad pivovarem. Rozkvět pivovaru bohužel netrval dlouho a v období protektorátu, roku 1943, byl provoz zastaven a po roce 1948, v souvislosti s ekonomickými změnami v pivovarském segmentu definitivně uzavřen. Opuštěný, chátrající a výrazně zdevastovaný objekt se rozhodla zachránit skupina lidí, kterým nebyl lhostejný osud tak významné industriální památky. Za tímto účelem bylo založeno občanské sdružení „Pivovar Lobeč“, jehož prvním úspěchem bylo v roce 2009 prohlášení objektu pivovaru nemovitou kulturní památkou. Ve stejném roce začaly i první záchranné práce na budovách pivovaru. Občanské sdružení, personálně propojené s vlastníkem pivovaru, od té doby pokračuje v postupné obnově areálu - opraveny byly střechy, fasády, byly doplněny nejrůznější detaily (párníky, zakončení hvozdového komína apod.) a památka tak pomalu, ale jistě znovu roste do krásy.

Objekt dnes již opět žije, majitelé Jana a Pavel Prouzovi zde dokonce bydlí. A co je důležité – rozhodli se k znovuobnovení výroby piva. Za tím účelem byla v menší budově sklepů zřízena provozovna minipivovaru a v dubnu se uvařila první várka. Inženýr Prouza k tomu říká:„Jít si za svým snem, když se opravdu své vizi člověk věnuje, jde to. Trvá to a žádá si to oběti. Stále je dost podobně ohrožených opuštěných a devastovaných staveb, které čekají na svého ´blázna´, ne každá bude mít štěstí, ale má smysl to zkusit.“

A tak v sobotu 30. května od 10 hodin zde proběhne „Slavnost k požehnání znovu obnoveného pivovaru“. Uskuteční se slavnostní naražení prvního lobečského piva po 72 letech a celé toto dílo požehná mělnický probošt p. Jacek. Samozřejmě nebude chybět něco k zakousnutí v podobě zabijačkových hodů a k příjemné pohodě bude hrát dobrá muzika.

Máme tak skvělou příležitost jak strávit příjemný den a zároveň se přesvědčit, že stále mezi námi žijí lidé, kteří hodlají pokračovat v odkazu našich předků. A především si dokáží splnit své sny.

                                                                                                    PhDr. Bedřich Marjanko                                                                                                 Tipy na výlet