Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.
Muzeum M

Dar pro Nepál

Zastupitelé města Mělníka schválili na svém zasedání dne 25.5.2015 finanční dar ve výši 50 000 Kč na pomoc obětem zemětřesení v Nepálu.Město - z radnice