Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Mělník informuje o své činnosti

Do 10.října bylo přiznáno okolo 1 200 opakovaných příspěvků na péči, dále bylo vyplaceno asi 800 jednorázových příspěvků na provoz motorového vozidla, opakovaný příspěvek na zvýšené výdaje (kompenzační pomůcky) byl vyplacen asi ve 100 případech a co se týká jednorázových příspěvků na úpravu bytu, nákupu motorového vozidla a zvláštních pomůcek, ty byly vyplaceny asi 30 žadatelům.

Sociální šetření bylo provedeno u  540 klientů. Rok 2007 je rokem plným změn právě v sociální oblasti, zákon 108/2006 Sb. je novým zákonem, který platí od 1.1.2007 a již byl dvakrát novelizován.

Nejsou to poslední změny, které tento zákon čekají, od 1.1.2008 budou další změny a určitě ani ty nebudou změnami posledními. O každé změně budou občané průběžně informováni, ať už tiskem, rozhlasem, nebo televizí. Pokud by měl někdo jakékoliv pochybnosti, může se kdykoliv obrátit na odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

Všichni dobře víme, že práce v sociální oblasti je velmi náročná a není ji málo. Musíme, ač neradi konstatovat, že naše populace stárne a nemocných neustále přibývá. Takže ani do budoucna nebude práce v sociální oblasti méně.

Snažíme se s každým klientem řešit jeho žádost v co nejkratším termínu, ale jak je z čísel v úvodu tohoto článku patrné, žádostí je mnoho, proto prosíme o trpělivost a shovívavost, pokud vaše žádost není vyřízena okamžitě. Věřte nám, že i naším zájmem je, aby klient od nás odcházel spokojen a jeho žádost byla vyřízena včas. Proto nemohu zapomenout na kolegy z Úřadu práce, na lékaře posudkové služby, na obvodní lékaře i na pracovníky Okresní správy sociálního zabezpečení v Mělníku, bez kterých bychom se při vyřizování žádostí neobešli.

Jana Matajsová, sociální pracovnice MÚ Mělník


Město - z radnice