Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.
Muzeum M

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2015


REGIONÁLNÍ MUZEUM MĚLNÍK

VE SPOLUPRÁCI  S MĚSTEM MĚLNÍK, ŘÍM.-KATOL. FARNOSTMI V MĚLNÍKU A V ROUDNICI N. L., FARNÍM SBOREM ČCE V MĚLNÍKU, MĚLNICKÝM OSVĚTOVÝM A OKRAŠLOVACÍM SPOLKEM, O. S. , S MĚLNICKÝMI ZVONÍKY A S DOBROVOLNÍKY V OBCÍCH

SRDEČNĚ ZVE NA DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2015

NEDĚLE 6. ZÁŘÍ OD 16:00 HOD. KONCERT Z CYKLU CHRÁMOVÝCH KONCERTŮ 2015, PROBOŠTSKÝ CHRÁM SV. PETRA A PAVLA. PROGRAM: J. ZACH, F. X. BRIXI, F. MENDELSSOHN-BARTHOLDY.

PÁTEK 11. ZÁŘÍ: OD 18:00 HOD. PŘEDNÁŠKA „VLINŠTÍ Z VLINĚVSI, SOUSEDSKÉ SPORY ANEB ŽIVOT NA VSI V RANÉM NOVOVĚKU“. MÍSTO: VLINĚVES, MULTIFUNKČ. DŮM ČP. 42. LEKTOR: MGR. J. A. ČEPELÁK.

SOBOTA 12. ZÁŘÍ:  MĚLNÍK & VRBNO

9:00    VYZVÁNĚNÍ NA VŠECHNY ZVONY VĚŽE PROBOŠT. CHRÁMU

12:00 ZVONĚNÍ NA VŠECHNY ZVONY V MĚLNÍCE  

ZPŘÍSTUPNĚNY BUDOU TYTO PAMÁTKY: ZVONICE PROBOŠT. CHRÁMU (9:00–17:00)  

 KOSTEL SV. LUDMILY (9:00–12:00)

 EVANGELICKÝ KOSTEL (9:30–16:00)  

 KAPUCÍN. HOSPIC (MUZEUM, 9:00–17:00)  

 MĚLNÍK-CHLOUMEK, KOSTEL NEJSV. TROJICE (14:00–17:00)  VRBNO, KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE (15:00 – přednáška)

DOPROVODNÝ PROGRAM:

  • ZVONICE PROBOŠT. CHRÁMU: DEN ZVONÍKŮ UKÁZKY ZVONĚNÍ; VÝSTAVA DĚTSKÝCH OBRÁZKŮ;

VLASTIVĚDNÉ PROCHÁZKY SE ZVONÍKEM (V 10:00, 13:00 A 15:00 HOD.)

  • KOSTEL SV. LUDMILY: KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY V 9:00, 10:00 A 11:00 HOD.
  • EVANGELICKÝ KOSTEL: DEN ZVONÍKŮ UKÁZKY ZVONĚNÍ, ZÁVĚREČNÉ ZVONĚNÍ V 16:00 HOD.
  • KAPUCÍNSKÝ HOSPIC (REGIONÁLNÍ MUZEUM): VOLNÝ VSTUP DO VLASTIVĚD. EXPOZICE MUZEA, PROHLÍDKY KOSTELA VE 14:00, 15:00 A 16:00 HOD.
  • VRBNO: PŘEDNÁŠKA „ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM VE VRBNĚ Z ROKU 2005 A JEHO VÝSLEDKY“(15:00).         MÍSTO:               KOSTEL               POVÝŠENÍ         SV.         KŘÍŽE,                LEKTOŘI:           DR.        IVO        ŠTEFAN  A DR. LADISLAV VARADZIN Z ARCHEOLOGICKÉHO ÚSTAVU AKADEMIE VĚD ČR.

17:00 DEN ZVONÍKŮ UZAVŘE ZVONĚNÍ NA ZVONY VĚŽE PROBOŠT. CHRÁMU SV. PETRA A PAVLA

NEDĚLE 13. ZÁŘÍ: DOLNÍ BEŘKOVICE, VLINĚVES & VRBNO

ZPŘÍSTUPNĚNY BUDOU TYTO PAMÁTKY: DOLNÍ BEŘKOVICE, ZÁMECKÁ KAPLE (10–12 HOD.)

VLINĚVES, KOSTEL STĚTÍ SV. JANA KŘTITELE (10:00–15:00) VRBNO, KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE (10:00–18:00)

DOPROVODNÝ PROGRAM:

  • VRBNO: KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY (10:00–14:00), VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Z ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU V R. 2005 (PŘEDSÍŇ KOSTELA), V 15:00 HOD. SLAVNOSTNÍ POUTNÍ MŠE SV. (CELEBRUJE P. M. BROUSIL Z ROUDNICE N. L.), 16:00 HOD. KONCERT DUA T´N´T (GOSPELY A SPIRITUÁLY).
  • VLINĚVES: VÝKLAD O HISTORII STAVBY, ZPŘÍSTUPNĚNÍ HŘBITOVA, UKÁZKY DOKUMENTŮ,  VE 13:00 HOD. KONCERT DUA T´N´T (GOSPELY A SPIRITUÁLY). 
PřílohaVelikost
EHD_2015_plakat_regionalni.pdf135.59 KB


Kultura