https://www.traditionrolex.com/7

 INFORMACE PRO OBČANY MĚSTA A NÁVŠTĚVNÍKY VINOBRANÍ | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

INFORMACE PRO OBČANY MĚSTA A NÁVŠTĚVNÍKY VINOBRANÍ

Mělnické vinobraní je největší akcí pořádanou městem Mělníkem. Nejen pro město, ale i pro celý region jsou slavnosti vína na Mělníku mimořádnou událostí. Mělnické vinobraní velmi přispívá k propagaci města, a tak nejen během jeho konání, ale i v průběhu celého roku přispívá k vytváření dalších příležitostí pro podnikatele nejen v cestovním ruchu.

Během tří dnů navštěvuje vinobraní okolo 30 tis. návštěvníků. Pořádání akce si proto každoročně vyžádá některá omezení, jako jsou dopravní uzavírky či omezení spojená s vytvořením placené zóny a výběrem vstupného (které se snažíme udržet na nízké úrovni a umožnit tak návštěvu slavností široké veřejnosti.)

Informace pro bydlící v uzavřené placené zóně

Bydlící v uzavřené placené zóně mají na vinobraní vstup zdarma.  V době uzavření placené zóny vinobraní (pro vstup bez platné vstupenky) musí občan bydlící v této zóně při vstupu do placené zóny předložit doklad, který prokazuje, že bydlí v placené zóně vinobraní (občanský průkaz, nájemní smlouva v případě, že nejde o trvalé bydliště). Doklady je oprávněna požadovat a kontrolovat pořadatelská služba. Doklad je nutné předložit při každém vstupu.

Dětem vyšším než 140 cm, které se nemohou prokázat při vstupu do placené zóny platným požadovaným dokladem a potřebují vcházet do placené zóny bez doprovodu rodičů, lze vyzvednout vstupenku v Turistickém informačním centru (Legionářů 51) v době od středy (10.00 – 17.00) do pátku (9.00 – 12.00). Vstupenku může vyzvednout pouze zákonný zástupce dítěte po prokázání bydliště dětí či zákonných zástupců v placené zóně.

Možnost vyzvednutí vstupenky v TIC v uvedených dnech a časech mají také majitelé nemovitostí v placené zóně po předložení dokladu o vlastnictví nemovitosti (výpis z katastru nemovitostí možno získat např. na adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz/)

Výjimečné případy, kdy nelze výše uvedenými způsoby zajistit vstup do placené zóny obyvatelům, kteří k tomu mají oprávnění, budou řešeny individuálně. V takových případech kontaktujte organizátory  na info@vinobranimelnik.cz.

Informace pro podnikatele

Podnikatelé a jejich zaměstnanci by měli využít možnost bezplatného vstupu do placené zóny vždy před jejím uzavřením. Podnikatelé, kteří podnikají na adrese spadající do placené zóny, mohou zakoupit zlevněné vstupné za cenu 80 Kč za jednu třídenní vstupenku pro sebe a své zaměstnance v počtu max. 15 ks vstupenek na jednu provozovnu, a to předem v Turistickém informačním centru (Legionářů 51) v době od středy (10.00 – 17.00) do pátku (9.00 – 12.00).

Podnikatelé musí doložit podnikání na místě v placené zóně nájemní smlouvou vztahující se na provozovnu umístěnou na adrese spadající do uzavřené zóny nebo živnostenským oprávněním, ve kterém je uvedena příslušná adresa podnikání, příp. provozovny. Náklady na zlevněné vstupné lze uplatnit jako daňově odečitatelnou položku. V případě zájmu o prodej vstupenek na fakturu, kontaktujte MÚ Mělník, finanční odbor, Renata Vlašimská, tel.: 315 635 175, email: r.vlasimska@melnik.cz.

Vstupné

třídenní vstupné         150 Kč

denní vstupné:          100 Kč

Děti do výšky 140 cm, důchodci nad 70 let a držitelé ZTP průkazů zdarma.

 

Vratná vstupenka (časově omezená na 1/2 hod.)          100,-Kč

Všechny vstupenky jsou nepřenosné. 

Vstupenky (pásky) budou v prodeji v pokladnách umístěných na vstupech do placené zóny ve dnech konání vinobraní.

Prosíme návštěvníky, aby si pásku nechali na ruce po celou dobu její platnosti. Umožňuje volný pohyb po městě a návrat do placené zóny.

 

Programová  část vinobraní (placená zóna) bude pro vstup bez vstupenky uzavřena v pátek 18. září od 13.00 do 22.30 hodin, v sobotu 19. září od 9.00 do 23.00 hodin a v neděli od 9.00 do 16. hodin.

Placená zóna vinobraní je vymezena na schematické mapě Mělnického vinobraní, kterou najdete na webových stránkách www.vinobranimelnik.cz v odkazu Informace – mapa vinobraní nebo na stánkách tohoto čísla zpravodaje.

Další praktické informace týkající se dopravních uzavírek, dopravy, ubytování atd., včetně pravidel pořádání akce, najdete na www.vinobranimelnik.cz. Na této adrese jsou také nejaktuálnější informace týkající se programu.

Věříme, že Vám podrobné informace týkající se organizace Mělnického vinobraní zjednoduší přístup do uzavřené placené zóny.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši návštěvu.

 

Tým organizátorů mělnického vinobraníMěsto - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7