Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.
Muzeum M

Kruh přátel hudby Mělník - 1.koncertní sezóna 2015 / 2016

Sun of Art, o.p.s. je obecně prospěšná společnost, která se zabývá pořádáním koncertů, kulturních akcí a volnočasových aktivit pro děti i dospělé. 15. prosince 2015, na Adventím koncertě v divadle Novanta, jsme založili Kruh přátel hudby Mělník, který sdružujeuje posluchače nejen vážné, ale i populární hudby. Cílem této zájmové skupiny je popularizace vážné hudby v Mělníku a okolí a obohatit kulturní nabídku  v regionu o další umělecky hodnotné koncerty i z dalších hudebních směrů. Díky iniciativě studenta konzervatoře Robina Lauba a zakladatelky společnosti Jany Laubové, se můžete těšit na koncert Bach versus 21.století, na kterém  zazní výběr skladeb od Bacha až po skladby 21. století, v podání houslisty Viktor Mazáčeka, člena České filharmonie a klavíristky Evy Hutyrové.  Koncert se bude konat v Masarykově kulturním domě dne 30 .9. 2015  v 19:30

     Dále pro vás připravujeme Adventní koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje, který sídlí v Kralupech nad Vltavou a jeho umělecké kvality splňují i požadavky náročného posluchače vážné hudby. Tento koncert se bude konat 13. prosince 2015 v Masarykově kulturním domě. V jednání je listopadový koncert Komorního orchestru mladých umělců z Teplic, který se bude konat v evangelickém kostele Na druhé pololetí koncetní sezóny přpravujeme koncerty: Trojanovo trio - Tango jazzile, FranCouzská hudby (duo - flétna, klavír), Koncert houslisty  Milana Al Ashhaba - absolventa konzervatoře v Teplicích a studenta HAMU v Praze, který je řazen mezi významné mladé umělce a vystupoval též s Českou filharmonií.

     Každý kdo by měl zájem se podílet na utváření hudební kultury v regionu, je vřele vítán do Kruhu přátel hudby. Stačí k tomu řádně vyplněná přihláška a zaplacený roční členský příspěvek 150 Kč jednotlivec, 250 Kč rodina. Členové mají poté zlevněné vstupné na koncerty KPH Mělník a mohou se formou podnětů a diskuzí podílet na tvorbě dramaturgie pro další koncertní sezónu na Mělníku. O veškerém dění a připravovaných koncertech budou členi pravidelně informováni. Bližší informace o členství a rezervace vstupenek na tel. 722955540, [email protected] Koncerty Kruhu přátel hudby Mělník podpořilo Město Mělník a řada koncertů bude probíhat ve spolupráci s MEKUC, o.p.s. Těšíme se na nové členy a řadu zajímavých koncertů.

Více informací na www. Sunofart.czKultura