https://www.traditionrolex.com/7

 Městská policie Mělník informuje | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská policie Mělník informuje

26.10.2007, 10:20

Na   služebnu  MP   Mělník  se   dostavil  muž a oznámil,že dnes ráno našel ve křoví u garáže svého domu pohozenou  a promáčenou  dámskou kabelku. Dotazem u operačního OO PČR bylo zjištěno,že věci nalezené výše jmenovaným mužem pocházejí z trestného činu  - vloupání do osobního vozu.  Všechny odevzdané doklady,věci a písemnosti si ve 12:55 hodin převzalo  OO PČR.        

26.10.2007, 22:12

Na  linku 156 oznámila žena, že  v Mlazicích za restaurací  U  Zelené Lípy  ve směru na Liběchov sedí ve vozovce muž, který má  vedle  sebe jízdní kolo. Hlídka MP se následně dostavila na místo určení, kde   zjistila, že  muž již  v silnici  nesedí, ale  že  kolo  je  opřené  u  silnice.  Při bližším  ohledání místa  bylo hlídkou  zjištěno, že  muž   spadl ze srázu vysokého cca 5-6m, kde na dně tohoto byla betonová zeď.  Hlídka  MP nechala prostřednictvím operační MP na místo přivolat  RZS.   Ve 22:25  hodin se  dotazoval operační  důstojník  z  OŘ  PČR  ohledně cyklisty. Vše bylo sděleno. Tento poté sdělil, že dané místo též vyšle   hlídku PČR.  Ve 22:42 hodin se dostavila RZS. Po prohlédnutí  lékařem, byl muž  za pomoci  hlídky MP vytažen a přemístěn do vozidla RZS,  kde bylo provedeno lékařské ošetření. Hlídka PČR se na místo dostavila  ve   22:45  hodin, kde si celou věc převzala. V uvedeném neznámém muži  byl  po kontrole totožnosti zjištěn muž z Ukrajiny.

27.10.2007, 10:21

Na  linku 156  oznámil muž, že na parkovišti  na náměstí Karla IV je vozidlo Forman, které  má  v  zámku klíče.  Hlídka MP  se dostavila  k vozidlu, kde zjistila,  že vozidlo je plně odemčeno,  v zámku  u dveří spolujezdce jsou  zasunuty   klíče (  spolu  s  klíči  evidentně  nepatřící k vozidlu ).  Z  důvodu zabezpečení vozidla hlídka vozidlo uzamkla a klíče uschovala na   služebně MP.  Majitel  vozidla  byl  písemně  zpraven  o  tom,  že  má kontaktovat služebnu MP. Ve  12:30 hodin  se na služebnu dostavila žena, které vozidlo patří.  

28.10.2007 , 2:50

Muž ze sídliště Slovany oznámil,že na  parkovišti  před MŠ  je zaparkováno vozidlo a  ozývá se  z něj velmi hlučná  hudba.Bylo předáno hlídce MP,která na  místě zjistila,  že ve vozidle sedí  žena, která  jeví známky  požití alkoholických nápojů. Žena byla hlídkou požádána  o prokázání   totožnosti.Tato  u  sebe  neměla  žádný  doklad, kterým  by  svou totožnost prokázala. Sdělila své jméno a bydliště a uvedla, že  vozidlo,   ve    kterém   se    nachází,  je    její   matky, ona   jej neřídila. Žena nevlastní  řidičské   oprávnění.Poté, co bylo vozidlo řádně zajištěno, a žena odešla do místa svého trvalého pobytu, hlídka MP místo opustila.

28.10.2007, 23:05

Operační OO PČR požádala o výjezd hlídky MP  na sídl.Sportovní , kde  má  být  žena napadena svým mužem.  Strážníci na místě zjistili, že manžel  ženy je  ve značně rozrušeném stavu  a  došlo  k manželské  hádce. Vzhledem  k tomu, že muž  navštěvuje   psychiatrického odborníka a  v bytě se  nacházela malá holčička, byla  ve 23:23  hodin  celá  věc  předána  na l.155.  Ve 23:34  hodin se  na místo dostavil výjezd  RZS,  ošetřující  lékař provedl  kontrolu  jmenovaného.  Po  kontrole  lékař hlídce sdělil  že není nutný převoz do psychiatrické léčebny a  výjezd   RZS místo opustil. Hlídce MP se následně podařilo muže uklidnit.  Oběma manželům bylo sděleno, že v  daném případě  mají možnost se v  celé věci obrátit na MÚ Mělník s podáním návrhového přestupku. Při  podání  vysvětlení  bylo zjištěno, že manželské neshody již trvají delší  dobu. Poté,  co došlo  k dohodě  mezi manžely  a k  uklidnění celé  situace,  hlídka MP místo opustila.        

Svatopluk Zachoval, ředitel Městské policie Mělník


Město - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7