Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská policie Mělník informuje

30.10.2007, 21:22

Hlídka MP provedla kontrolu v parku Na Polabí. Při kontrolní činnosti hlídka zjistila, že přímo v parku na veřejné zeleni stojí zaparkovaný karavan francouzské státní poznávací značky. Hlídka majitele vozidla poučila o přestupkovém jednání a celou věc řešila uložením blokové pokuty ve výši 2 000 Kč. Tuto majitel vozu na místě zaplatil. Po provedení všech úkonů a ubezpečení, že nedošlo k poškození veřejné zeleně, byl přestupce z místa vykázán.

31.10.2007 10:50

Strážníci vyjeli do supermarketu Plus, kde oznámili záchyt a rvačku. Žena se zde pokusila zcizit 2x Nescafe, 1x koláč, 1x kuřecí roláda. Celkem za 270 Kč. Muž, který byl s touto ženou, se pustil do rvačky se skladníkem. Zjistilo se, že povedený páreček hledá P ČR, která si případ převzala.

31.10.2007 , 12:20

Dne 31.10.2007 v 12:20 hodin požádal operační OŘ PČR o vyslání hlídky MP do domu v Nemocniční ulici , kde jeden muž zadržel neznámého muže, který se pohyboval po domě. V průběhu zadržení došlo k vzájemným potyčkám, při kterých byla poškozena skleněná výplň vstupních dveří(drátěné sklo). Místním šetřením byl v neznámém zjištěn nesvéprávný místní muž, který se pohyboval po jednotlivých patrech domu, kolem jednotlivých bytových dveřích. Muž byl dopraven ke svému kurátorovi na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Mělník.

31.10.2007, 13:26

Na linku 156 oznámila žena, že ve třetím patře v jejich domě bydlí 83letá paní, která v noci upadla na chodbičce v bytě, nemůže vstát a je zamčená. Komunikují spolu přes zavřené dveře. Při příjezdu hlídky MP na místo přijížděla i hlídka OO PČR. Hasiči i RZS již byli na místě. Hasiči se následně slanili z bytu ve vyšším patře do bytu paní, kam se dostali otevřeným oknem. Poté byt otevřeli. Po prvotním prohlédnutí ženy ze strany osádky RZS, pomohli policisté a strážníci ženu ze země zvednout a později i dopravit k vozidlu RZS. RZS poté odvezla výše jmenovanou do nemocnice na chirurgické oddělení k provedení dalších nezbytných vyšetření

31.10.2007, 16:40

Dne 31.10.2007 v 16:40 hodin požádal operační OO PČR o vyslání hlídky do prostoru nákupního střediska Kaufland v ul.Bezručova, kde došlo k zadržení neznámého muže, který odcizil láhev koňaku (cena 219Kč). Muž se Slovenska na místě uhradil za svůj přestupek blokovou pokutu.

31.10.2007, 19:35

Dne 31.10.2007 v 19:35 hodin oznámili na linku 156 z Červeného kříže Mělník, že se jejich zaměstnankyně nemůže dostat k pacientce, kterou má ošetřovat. Jedná se o špatně chodící paní, kterou dnes propustili z NsP Mělník a kde již dnes strážníci spolu s dalšími složkami odpoledne zasahovali ( viz výše). Ta ve svém bytě upadla, nemůže se zvednout a přes zabouchnuté dveře komunikuje s vyslanou sestrou. Na místo byla vyslána hlídka MP, která zjistila, že okna bytu jsou uzavřená a vstupní dveře opatřeny bezpečnostním zámkem. S paní byla navázána komunikace, tato uvedla, že není zraněna, leží na zemi v pokoji a nemůže se dostat ke dveřím, které však nezamkla. Z tohoto důvodu byla vyžádána pomoc hlídky HZS, která dveře bez poškození otevřela. Na žádost přítomné zdravotní sestry byla přivolána RZS. Službu konající lékař konstatoval, že ženu není nutné převážet do nemocničního zařízení, neboť provedeným prvotním vyšetřením nebylo zjištěno žádné poranění. Žena zůstala v péči pracovnice Červeného kříže a zúčastněné složky místo opustily. V průběhu zákroku hlídka MP získala kontakt na syna paní a informovala ho o stavu maminky.

01.11.2007 3:00

Hlídka MP prováděla preventivní kontrolní činnost v místech s větším pohybem osob. Skupinky mládeže byly zaznamenány v ul. Legionářů, nám.Míru, nám. Karla IV., v okolí MKD a ul. Mladoboleslavská. Operační rovněž prováděla monitorování těchto prostor. Ve 03:37 hodin informovala hlídku o tom, že skupinka u benzínové stanice Shell, odchází k nákupnímu středisku Lidl, odkud odváží nákupní vozík směrem k ulici Hálkova. Strážníci skupinku mladíků umravnili a mladíci za přítomnosti hlídky umístili vozík zpět na původní stanoviště.

Svatopluk Zachoval, ředitel Městské policie Mělník


Město - z radnice