https://www.traditionrolex.com/7

 Novela živnostenského zákona ulehčila podnikatelům | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Novela živnostenského zákona ulehčila podnikatelům

Upozorňujeme podnikatele, že s účinností od 31.10.2007 již není potřeba při ohlášení živnosti nebo k žádosti o koncesi u podnikatelů, kteří již dříve podnikali, dokládat potvrzení o tzv. bezdlužnosti (tj. doklad o tom, že podnikatel nemá daňové nedoplatky, který vyhotovoval finanční úřad a doklad o tom, že nemá nedoplatky na platbách pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, který vyhotovovala správa sociálního zabezpečení).

Obě tyto povinnosti byly zrušeny zákonem č. 270/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.

Dále jenom zopakujeme a připomeneme, že novela živnostenského zákona č. 214/2006, účinná od 1. srpna minulého roku, ulehčila start do podnikání zejména fyzickým osobám, které mají možnost vyřídit na centrálním registračním místě (CRM) živnostenského úřadu veškeré nezbytné formality se všemi dotčenými úřady. Podnikatelé, aby splnili svoji povinnost registrovat se, nemusí obíhat finanční úřad, okresní správu sociálního zabezpečení ani zdravotní pojišťovnu. Postačí návštěva živnostenského úřadu. Významnou novinkou a ulehčením pro všechny podnikatele je povinnost živnostenského úřadu obstarat si z vlastní iniciativy chybějící rejstřík trestů, který si živnostenský úřad vždy vyžádá v elektronické podobě a bez poplatku sám.

Věříme, že uvedené novinky jsou pro stávající i budoucí podnikatele dobrou zprávou.

Těšíme se na vás.

Zdeňka Skořepová, vedoucí Živnostenského odboru MÚ MělníkMěsto - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7