Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

První výsledky celostátních kontrol zakázaného prodeje alkoholu nezletilým


Mělničtí policisté se zapojili do celorepublikové akce kontrol zakázaného prodeje alkoholu nezletilým.

Od října do prosince 2015 po celém území České republiky probíhá celorepubliková akce kontrol zakázaného prodeje alkoholu nezletilým pod názvem ALKOHOL. První fáze se uskutečnila od 9. do 16. října.

Během večera dne 9. října 2015 se i policisté Územního odboru Mělník zapojili do této akce. Ve spolupráci s hasiči, pracovníky celní správy a orgánu sociálně právní ochrany dětí zkontrolovali čtyři restaurační zařízení ve městě Mělník.

Při kontrolách zkontrolovali pětadvacet mladistvých osob, z nichž téměř polovina byla pod vlivem alkoholu. Z dvanácti mladistvých dva nadýchaly více než jedno promile alkoholu v dechu. Rekordman, sedmnáctiletý mladík, nadýchal 1,6 promile alkoholu v dechu. Děti si museli na místo přijít vyzvednout za přítomnosti pracovníků orgánu sociálně právní ochrany dětí rodiče. První výsledky kontrol ukazují, že i když byla o akci veřejnost masivně informována, tak to neodradilo ani mládež od konzumace alkoholu ani provozovatele od toho, aby dětem alkohol prodali.

K akci pod názvem ALKOHOL přistoupila policie a vláda na základě dlouhodobých výzkumů, které poukazují na vysokou toleranci české společnosti k nadměrné konzumaci alkoholických nápojů nezletilými a jeho snadnou dostupnost. Na tomto bezpečnostním opatření se také podílí i ministerstvo vnitra, zdravotnictví a financí, Národní protidrogová centrála, hasičský záchranný sbor, celní správa a další.

Další kontroly proběhnou v listopadu a prosinci 2015. Konkrétní datum však tentokrát nebude zveřejněno.

por. Mgr. Markéta Johnová
tisková mluvčí P ČR MělníkZpravodajství