Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Příští letní sezónu budou městem znít fanfáry

RM odsouhlasila přípravu speciálních fanfár pro město Mělník. V některých českých městech, např. v Klatovech mají podobnou tradici, kterou jsme se inspirovali. V letní sezóně se nad městem nese každý večer zhruba od 19:00 do 22:00 hodin v každou celou hodinu příjemná, něžná, pohodová melodie, která navozuje velice krásnou atmosféru. Fanfáry pro město Mělník připraví pan profesor Josef Svejkovský, skladatel a vedoucí Souboru pražských trubačů.

Jaromír Kovařík, místostarosta města Mělníka


Město - z radnice