https://www.traditionrolex.com/7

 Ceny města Mělníka pro rok 2007 | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! info@melnicek.cz

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Ceny města Mělníka pro rok 2007

Ceny města Mělníka pro rok 2007 se dostaly na pořad jednání Zastupitelstva města Mělníka 6.11.2007. Zastupitelé změnili své usnesení ze dne 9.10.2007 a udělili ceny nejvyšší hodnoty, tedy Zlaté řády města Mělníka in memoriam panu Františku Průchovi, Augustinu Rebcovi a Josefu Hořejšímu. Ceny budou předávány v Masarykově kulturním domě v Mělníku v neděli 25.listopadu 2007.

 

František Průcha (6.12.1892 – 20.8.1918)

Legionář, původem z Mlazic. Jako dragoun Rakousko-uherské armády byl nasazen na ruskou frontu. Zde padl do zajetí a vzápětí vstupuje do tvořících se československých legii. Jako výtečný a odvážný voják je zařazen jako rozvědčík 4. pluku Prokopa Holého. Dne 20.srpna 1918 poblíž Samary je při bojovém střetnutí zraněn a zajat rudými. Následně vyslýchán a ve snaze prolomit jeho mlčení mučen a posléze ubodán.

Jako připomínka na statečného vojáka a vlastence byla v Mlazicích na rodném domě umístěna pamětní plaketa a ulice, ve které žil byla po tomto mělnickém občanu pojmenována.

V době, kdy legie a legionáři měli být natrvalo zapomenuti, je odstraněna plaketa a ulice se jmenuje Labská.

František Průcha symbolizuje hrdinný boj legionářů za vznik svobodného státu. Stal se též jednou z prvních obětí nastupující bolševické moci v Rusku.

Návrh podal Jaromír Kovářík.

 

 

Augustin Rebec (30.7.1905 – 24.10.1942)

Náčelník tělocvičné jednoty Sokol na Mělníce, všestranný sportovec a cvičitel, který pro sokolskou myšlenku žil a dýchal. Po rozpuštění Sokola v roce 1941 se snažil udržovat pospolitost jednoty schůzkami nejvěrnějších členů.

V roce 1941 se napojil společně s dalšími členy Sokola prostřednictvím bratra Václav Nováka na odbojovou skupinu „Jindra“. Ta podporovala a spolupracovala s parašutisty, kteří připravovali atentát na říšského protektora Heydricha.

Po atentátu 27.5.1942 a odhalení parašutistů byl v období následné represe spolu s dalšími mělnickými občany a členy Sokola zatčen v červenci 1942. Stanný soud v Praze odsoudil rozsudkem z 29.9.1942 za podporu útočníků k trestu smrti 252 osob, z toho 8 členů mělnického Sokola.

Poprava byla vykonána v koncentračním táboře v Mauthausenu 24.10.1942. Tehdy zde zahynuli Augustin Rebec, Božena Rebcová, Ferdinand Černický, Miloslav Černický, Marie Černická, Václav Mareček, Marie Marečková a Libuše Marečková.

Augustin Rebec je oceňován jako symbolický představitel všech mělnických obětí heydrichiády. Oceňujeme tímto hrdinství a obětavost členů T.J.Sokol na Mělníce v boji za obnovu svobody Československé republiky.

Návrh podal František Černický a T.J. Sokol na Mělníce.

 

Josef Hořejší (5.12.1910 - 7.1.1950)

Podnikatel, oběť komunistického teroru. Narozen v Chlumíně, od roku 1931 občan Mělníka. Začínal jako mistr v továrně Liberta. V roce 1940 zřizuje dílnu na výrobu a opravy kočárků. V roce 1942 zatčen Gestapem, 14 měsíců vězněn na Pankráci. Po propuštění rozšiřuje výrobu, staví dílny a v roce 1945 zaměstnává již 50 lidí. Poválečná konjunktura vede k rozšiřování výroby a tím i k nárůstu zaměstnanců. V osudovém roce 1948 má již téměř 200 zaměstnanců a je jako první podnikatel ve městě znárodněn. Nakrátko zatčen, po propuštění v únoru 1949 před dalším zatčením emigruje. Bohužel v emigraci dělá osudové rozhodnutí a vrací se zpět do vlasti, tentokrát do Loun. Zde se zapojuje do šíření protikomunistických letáků. Opět zatčen 15.srpna 1949 a obviněn z velezrady. Vězněn v Litoměřicích, v Ústí nad Labem, na Pankráci, na Borech. Dne 24.10.1949 odsouzen s dalšími spolupracovníky k trestu smrti. Trest smrti jako politická vražda vykonán 7.1.1950. Plné a konečné rehabilitace se dočkali všichni odsouzení v procesu z  24.10.1949 rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 26.4.1993 (č.6R6 42/93). Josef Hořejší symbolizuje všechny účastníky 3. odboje, kteří usilovali o návrat země na cestu svobody, samostatnosti a demokracie.

Návrh podal Jaromír Kovářík.

Mgr.Zuzana Jansová, vedoucí Odboru školství a kultury MÚ MělníkMěsto - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7