Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Ceny města Mělníka pro rok 2007

Ceny města Mělníka pro rok 2007 se dostaly na pořad jednání Zastupitelstva města Mělníka 6.11.2007. Zastupitelé změnili své usnesení ze dne 9.10.2007 a udělili ceny nejvyšší hodnoty, tedy Zlaté řády města Mělníka in memoriam panu Františku Průchovi, Augustinu Rebcovi a Josefu Hořejšímu. Ceny budou předávány v Masarykově kulturním domě v Mělníku v neděli 25.listopadu 2007.

 

František Průcha (6.12.1892 – 20.8.1918)

Legionář, původem z Mlazic. Jako dragoun Rakousko-uherské armády byl nasazen na ruskou frontu. Zde padl do zajetí a vzápětí vstupuje do tvořících se československých legii. Jako výtečný a odvážný voják je zařazen jako rozvědčík 4. pluku Prokopa Holého. Dne 20.srpna 1918 poblíž Samary je při bojovém střetnutí zraněn a zajat rudými. Následně vyslýchán a ve snaze prolomit jeho mlčení mučen a posléze ubodán.

Jako připomínka na statečného vojáka a vlastence byla v Mlazicích na rodném domě umístěna pamětní plaketa a ulice, ve které žil byla po tomto mělnickém občanu pojmenována.

V době, kdy legie a legionáři měli být natrvalo zapomenuti, je odstraněna plaketa a ulice se jmenuje Labská.

František Průcha symbolizuje hrdinný boj legionářů za vznik svobodného státu. Stal se též jednou z prvních obětí nastupující bolševické moci v Rusku.

Návrh podal Jaromír Kovářík.

 

 

Augustin Rebec (30.7.1905 – 24.10.1942)

Náčelník tělocvičné jednoty Sokol na Mělníce, všestranný sportovec a cvičitel, který pro sokolskou myšlenku žil a dýchal. Po rozpuštění Sokola v roce 1941 se snažil udržovat pospolitost jednoty schůzkami nejvěrnějších členů.

V roce 1941 se napojil společně s dalšími členy Sokola prostřednictvím bratra Václav Nováka na odbojovou skupinu „Jindra“. Ta podporovala a spolupracovala s parašutisty, kteří připravovali atentát na říšského protektora Heydricha.

Po atentátu 27.5.1942 a odhalení parašutistů byl v období následné represe spolu s dalšími mělnickými občany a členy Sokola zatčen v červenci 1942. Stanný soud v Praze odsoudil rozsudkem z 29.9.1942 za podporu útočníků k trestu smrti 252 osob, z toho 8 členů mělnického Sokola.

Poprava byla vykonána v koncentračním táboře v Mauthausenu 24.10.1942. Tehdy zde zahynuli Augustin Rebec, Božena Rebcová, Ferdinand Černický, Miloslav Černický, Marie Černická, Václav Mareček, Marie Marečková a Libuše Marečková.

Augustin Rebec je oceňován jako symbolický představitel všech mělnických obětí heydrichiády. Oceňujeme tímto hrdinství a obětavost členů T.J.Sokol na Mělníce v boji za obnovu svobody Československé republiky.

Návrh podal František Černický a T.J. Sokol na Mělníce.

 

Josef Hořejší (5.12.1910 - 7.1.1950)

Podnikatel, oběť komunistického teroru. Narozen v Chlumíně, od roku 1931 občan Mělníka. Začínal jako mistr v továrně Liberta. V roce 1940 zřizuje dílnu na výrobu a opravy kočárků. V roce 1942 zatčen Gestapem, 14 měsíců vězněn na Pankráci. Po propuštění rozšiřuje výrobu, staví dílny a v roce 1945 zaměstnává již 50 lidí. Poválečná konjunktura vede k rozšiřování výroby a tím i k nárůstu zaměstnanců. V osudovém roce 1948 má již téměř 200 zaměstnanců a je jako první podnikatel ve městě znárodněn. Nakrátko zatčen, po propuštění v únoru 1949 před dalším zatčením emigruje. Bohužel v emigraci dělá osudové rozhodnutí a vrací se zpět do vlasti, tentokrát do Loun. Zde se zapojuje do šíření protikomunistických letáků. Opět zatčen 15.srpna 1949 a obviněn z velezrady. Vězněn v Litoměřicích, v Ústí nad Labem, na Pankráci, na Borech. Dne 24.10.1949 odsouzen s dalšími spolupracovníky k trestu smrti. Trest smrti jako politická vražda vykonán 7.1.1950. Plné a konečné rehabilitace se dočkali všichni odsouzení v procesu z  24.10.1949 rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 26.4.1993 (č.6R6 42/93). Josef Hořejší symbolizuje všechny účastníky 3. odboje, kteří usilovali o návrat země na cestu svobody, samostatnosti a demokracie.

Návrh podal Jaromír Kovářík.

Mgr.Zuzana Jansová, vedoucí Odboru školství a kultury MÚ MělníkMěsto - z radnice