Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! [email protected]

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Úspěšná reprezentace

Dne 23. října 2007 se v Praze – Chodově uskutečnilo setkání žáků a studentů s hejtmanem Středočeského kraje Ing. Petrem Bendlem. Byli to ti, kteří úspěšně reprezentovali kraj na soutěžích a přehlídkách ve školním roce 2006/2007 .

Na toto slavnostní setkání byly také pozvány žákyně výtvarného oboru Základní umělecké školy Mělník Hana Kubešová a Irena Pomekáčová, které byly oceněny v   ústředním kole soutěže „Evropa ve škole“.

Tato soutěž je organizována v evropských zemích již od roku 1953 pod patronací významných evropských institucí. Základní myšlenkou je propagovat mezi dětmi, žáky, studenty a učiteli ideje vzájemné sounáležitosti evropských zemí a podporovat v nich pocit spoluodpovědnosti za osud Evropy. Důraz je kladen na výchovu k evropanství a k demokratickému evropskému myšlení.

Motto soutěže pro školní rok 2006/2007, určené Evropským komitétem projektu pro všechny země, bylo „Rovné možnosti (podmínky) pro všechny“. Z témat, vyhlášených Národním komitétem České republiky, bylo vybráno téma o lidské soudržnosti, toleranci, rovnosti a pochopení. Inspirací pro výběr námětu bylo mimořádné hudební a taneční nadání Romů. Figurální kompozice „Romské tanečnice“ v provedení nejmladších žáků mělnické ZUŠ byly v rámci České republiky vyhodnoceny na nejvyšším místě. Z našich malých malířů máme velkou radost a těšíme se na jejich další díla.

PaedDr. Irena Wenkeová,

učitelka výtvarného oboru ZUŠ MělníkMěsto - z radnice