https://www.traditionrolex.com/7

 Mělník bude mít nový územní plán | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Mělník bude mít nový územní plán

V měsíčníku Mělnická radnice 1/2016 byla zveřejněna informace o novém územním plánu města, jehož vypracování město svěřilo do rukou pražského ateliéru Ing. Žaludy.
V článku je také uvedeno, že na úřední desce MÚ bude následně zveřejněna veřejná vyhláška o zahájení jednání a občané budou moci své připomínky zasílat na Odbor výstavby a rozvoje. Na základě těchto připomínek a na základě jednání s dotčenými orgány bude návrh ÚP případně upraven a bude zahájeno veřejné jednání.

Na podnět některých našich čtenářů a po zběžném prostudování návrhu nového ÚP, vyzýváme všechny občany, kteří jsou vlastníky nejen stavebních pozemků, ale i zahrad, příjezdových cest apod., aby si tento návrh důkladně prostudovali a neváhali se zasláním připomínek a dotazů na MÚ. Návrh totiž v mnoha případech obsahuje změnu statutu existujících stavebních parcel na zemědělskou plochu nebo změnu ploch, které jsou nedílnou součástí již zastavěných soukromých pozemků (např. soukromé příjezdové cesty, parkovací plochy před domy) na veřejná prostranství. Mnoho z nás by se tak mohlo za pár měsíců či let velice divit tomu, jak bylo naloženo s jejich vlastním majetkem.

ÚZEMNÍ PLÁN MĚLNÍK - Návrh pro společné jednání:
http://melnicek.cz/files/P_M%C4%9Bln%C3%ADk_N%C3%A1vrh_%C2%A750.pdf

Současný platný územní plán:
http://www.melnik.cz/uzemni-plan-sidelniho-utvaru-melnik-platny-pravni-stav/d-2108

Návrh nového územního plánu:
http://www.melnik.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=9281&id_dokumenty=7209

Zdroje: měsíčník Mělnická radnice 1/2016, web www.melnik.cz, čtenáři portálu Mělníček.cz

PřílohaVelikost
P_Mělník_Návrh_§50.pdf1.18 MB
clanek_radnice_UP_2016.jpg153.68 KB


Město

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

3 Znechucení


Dobrý den,

musím se bohužel přidat k nespokojeným občanům s Návrhem nového územního plánu. Naši rodinu by taktéž velmi poškodil, stejně jako zde již psal uživatel Kajik. Změnit status pozemku opravdu jde, resp. našemu stavebnímu úřadu a panu Ing. Žaludovi to nedělá sebemenší problém.

Kdo je za toto zodpovědný - p. Průcha nebo p. Ing. Žalud?!? A neměl by být viník potrestán? Kdyby na zastupitelstvu nebylo nás dotčených občanů, návrh by vesele prošel a stavební úřad by velmi fatálně poškodil stovky vlastníků nemovitostí. Byl to záměr pana Průchy a Žaluda? Pan Kraus se pro jistotu na zastupitelstvo nedostavil, většina zastupitelů naprosto neinformována a korunu tomu nasadil jako vždy pan Schweigstill, který by toto znárodňování podpořil, samozřejmě ho následoval pan Tichota. Buď pánové vůbec nevěděli, pro co hlasovali, nebo se úmyslně snaží poškozovat občany tohoto města.

To, co pánové nachystali, je do nebe volající zrůdnost a obecně, to, co se v našem městě poslední dobou děje, je už na pováženou a možná i návštěvu nějaké bulvární televize. Kauza územního plánu, dopravní situace a odborník přes dopravu pan Schweigstill, přidělení bytu manželce pana starosty - není to už trochu moc?

Milí spoluobčané, vypravte se na stavební úřad, protože jde o Vaše majetky, možná se nebudete stačit divit jako my. Návrh sice musí Ing. Žalud přepracovat, ale i tak podejte námitky, máte na to do 22. února ještě čas.

A u voleb to prosím nezapomeňte panu Mikešovi, Schweigstillovi atd. připomenout, resp. nevolit je.

 

2 Tři problémy konceptu nového územního plánu


Obecně lze problémy konceptu nového ÚP shrnout do těchto tří bodů:

1. Ing. Žaluda (autor konceptu nového ÚP) ve svém návrhu změnil status některých existujících stavebních parcel na zemědělskou plochu. To by ve svém důsledku znamenalo poškození mnoha vlastníků těchto pozemků, kteří do jejich nákupu, či již přímo do stavby domu na těchto pozemcích, investovali značné finanční prostředky. 

2. Dále byl také Ing. Žaluda kritizován v souvislosti s výrobním areálem společnosti Mepla s.r.o. (petici proti jeho rozšíření podepsalo 124 občanů), neboť má dojít k dalšímu rozšíření této průmyslové zóny, která obtěžuje okolní obyvatele.

3. Na autora návrhu nového ÚP snesla kritika také za to, že v drtivé většině případů bylo zamítnuto 120 žádostí (cca 250 vlastníků) ke změně územního plánu. Těmto občanům se nelíbilo, že nebylo vyhověno jejich žádostem o změnu zemědělských parcel (či vinic) na stavební pozemky.

Ing. Žaluda musí tedy nově předložit koncept ÚP tak, aby byl v souladu s původním ÚP. To je ale jasný protimluv, protože nový ÚP měl právě zásadní nedostatky toho původního napravit, také měl více akcentovat hodnoty, na kterých stojí dnešní urbanistické plánování a nastavit jasná pravidla pro kvalitní rozvoj města. Ten si ale bohužel mnozí občané a zákulisní hráči představují jako kontinuální změnu kvalitní zemědělské půdy a viničních ploch na stavební parcely. V tom však mají smůlu, neboť všechny politické strany a subjekty zastoupené v zastupitelstvu města již před volbami jasně prohlásily, že se nic takového v novém územním plánu dít nebude. 

 

J. Dohnal

Obrázek uživatele Kajik

2.1 RE: Tři problémy konceptu nového územního plánu


Já bych jen k bodu jedna doplnil, že nešlo jen o změnu statusu stavebních parcel na zemědělskou plochu, ale např. i změny statusu soukromých zahrad, které jsou nedílnou součástí domu, příjezdových cest, "dvorků" před domy apod. na veřejné plochy a cesty (můj případ...)

A podobných "lahůdek" by se našlo spousta.

---Doufej v nejlepší, získej ještě lepší!---

2.1.1 Veřejná plocha


To jakože ze soukromého pozemku, jehož jste vlastníkem, udělali veřejnou plochu? To vůbec jde?

2.1.1.1 hm


Bohužel ano Sad

1 Konec nového územního plánu


Dobrý večer vážení čtenáři,

na včerejším zastupitelstvu bylo schváleno usnesení, kdy na základě mnoha stížností dotčených občanů: "ZM (zastupitelstvo města) ukládá pořizovateli územního plánu Odporu výstavby a rozvoje MÚ ukončit projednávání návrhu nového územního plánu. ZM ukládá předložit nový koncept územního plánu vycházející ze současného stavu." To znamená že současný proces připomínkování atd. byl ukončen a zrušen.

Hlasování zastupitelů (16 přítomných)

pro: Mé Město (Barda, Kašparec, Legner, Leicht, Limprecht, Mikeš), TOP09 (Herinková, Housková), ODS (Kraj), ČSSD (Kowanda, Patera), KSČM (Fidler, Šlégl)

proti: TOP09 (Schweigstill, Tichota)

zdržel se: Mělničané (Volf)

 

Pro více informací: videozáznam včerejšího zastupitelstva: http://vox.optobone.cz/melnik/index.php#


https://www.traditionrolex.com/7