Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.
Muzeum M

Děti načítají 100 tisíc korun na pomoc osamělým seniorům ve Středočeském kraji


Děti z charitativního projektu Čtení pomáhá momentálně načítají peníze na podporu „Adopce seniorů“. Tento projekt umožňuje pravidelné návštěvy opuštěných seniorů od dobrovolníků, kteří jsou za tímto účelem speciálně vyškoleni. Ti se pak mohou s adoptovanou babičkou nebo dědečkem setkávat jednou týdně na dvě hodiny u kávy, u knihy, u šachů nebo mohou společně vyrážet na procházky. Projekt zaštiťuje nezisková organizace Maltézská pomoc, která organizuje adopce osamocených seniorů také v Mělníku.

Z průzkumů Maltézské pomoci vyplývá, že každý desátý člověk navštěvuje své rodiče jednou za půl roku nebo méně často. Samota a sociální izolace je tak jedním z hlavních problémů, se kterými se staří lidé potýkají. Není výjimkou, že jsou někteří z nich odkázáni na pomoc svého okolí natolik, že se bez ní nedostanou ven z domu. „Někteří se ven nepodívají i řadu měsíců. Adopce tak těmto lidem zajistí pravidelný sociální kontakt, který je pro každého člověka důležitý. Často se navíc mezi seniorem a dobrovolníkem vytvoří pevná přátelská vazba,“ říká Dita Rudolfová, koordinátorka projektu „Adopce seniorů“.

Na proškolení dobrovolníků momentálně vybírají finance mladí čtenáři v dobročinném projektu Čtení pomáhá. Do něj je aktuálně zapojeno přes 200 000 dětí a dospívajících z České republiky a v rámci České školy bez hranic také ze zahraničí. Mladí čtenáři za každou přečtenou knihu z daného seznamu četby získávají kredit 50 korun. Peníze si však nenechávají pro sebe, ale věnují je na některý z charitativních počinů, jako je například „Adopce seniorů“.

 „Dobrovolníky je potřeba proškolit, aby byli na tuto často psychicky nelehkou práci dobře připraveni a dokázali si poradit v různých situacích. Během roku se pak pravidelně účastní schůzek, kde mohou s odborníky a ostatními kolegy prodiskutovat témata, která je zajímají. Nabízíme jim také různá školení, například kurz první pomoci nebo školení péče, kterou potřebují pacienti s těžkou chorobou v pokročilém nebo konečném stadiu,“ dodává Dita Rudolfová.

Garantem sbírky je Maltézská pomoc, obecně prospěšná společnost, která poskytuje sociální služby (nejen) v oblasti péče o seniory. Ve Středočeském kraji v současné době Maltézská pomoc organizuje „Adopci seniorů“ v Mělníku.

***

Projekt Čtení pomáhá, podporuje čtenářství a zároveň umožňuje dětem a mládeži podílet se na charitativní činnosti. Děti jsou k četbě motivovány finanční odměnou 50 korun, kterou však nezískávají pro sebe, ale věnují ji na charitu. Každý rok se tak různým nadacím rozdělí až 10 miliónů korun. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodují právě dětští čtenáři. Každý z čtenářů, který se zaregistruje na webových stránkách projektu, přečte některou z doporučených knih a správně zodpoví kontrolní otázky k dané knize, získává kredit 50 korun. Ten pak věnuje na některou z nabízených konkrétních charitativních akcí. Charity navrhují oslovené dobročinné organizace a partneři projektu. Knihy zařazené do projektu byly vybírány v celorepublikové anketě o nejlepší dětskou knihu. V odborné porotě, která knihy navrhovala, byly osobnosti, jako je Zdeněk Svěrák, Marek Eben, Alena Ježková, Jiří Dědeček a Martin Roman. Další knihy na seznam postupně přibývají. Iniciátorem a donátorem projektu je Martin Roman.

Webové stránky projektu: www.ctenipomaha.cz
Facebook: http://www.facebook.com/ctenipomaha

Zdroj: Tereza Skácalová, AMI Communications

PřílohaVelikost
cteni_pomaha_2016.jpg6.53 KB


Zpravodajství