Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Finanční úřad pořádá dražby majetku


Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Mělníce, dává na vědomí veřejnosti, že dne 10. března 2016 od 9.00 hodin proběhne na ÚP v Mělníce, Tyršova 105, Mělník veřejná dražba nemovitých věcí.

Předmětem dražby jsou pozemky parc. č. st. 188 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 108 m2, parc. č. st. 277, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 140 m2, parc. č. 110/37 ostatní plocha o výměře 6 167 m2, parc. č. 110/53 ostatní plocha o výměře 2 132 m2 a parc. č. 100/56 ostatní plocha o výměře 618 m2, které tvoří jednotný funkční celek se zastavěnými plochami.
Součástí pozemku je areál čp. 174, který se skládá z bytového objektu, který má dvě nadzemní podlaží. V 1. n. p. je byt 1+1, kancelář a společné sociální zařízení. Z bývalé plnírny PB vznikl byt velikosti 1+1. Ve 2. n. p. je jedna obytná místnost, sprchový kout, WC,
umyvadlo.
Výsledná cena předmětu dražby: 4 800 000,- Kč
Nejnižší dražební podání: 3 200 000,- Kč

Další dražby proběhnou dne 17. března 2016. První dražba, při které se budou dražit nákladní automobil, tovární značka FIAT DOBLO CARGO (zjištěná cena 87 tis. Kč, nejnižší podání 29 tis. Kč) a nákladní přívěs, tovární značka AGADOS typ 27 (zjištění cena 18 tis. Kč, nejnižší podání 6 tis. Kč), bude zahájena v 9.00 hodin.

Druhá dražba začíná v 11.00 hodin a budou při ní draženy: Nákladní automobil, tovární značka VW TRANSPORTER (zjištěná cena 18 tis. Kč, vyvolávací cena 6 tis. Kč) a osobní vozidlo, tovární značka: VW Passat (zjištěná cena 24 tis. Kč, vyvolávací cena 8 tis. Kč.)

Bližší informace, včetně termínu prohlídky movitých věcí, zjistí zájemci z dražební vyhlášky umístěné na úřední desce Územního pracoviště v Mělníce nebo na internetových stránkách finanční správy www.financnisprava.cz v sekci Dražby finančních úřadů.

Ing. Jiří Hamouz, ředitel sekce ÚP v MělníceMěsto