https://www.traditionrolex.com/7

 Reflexní prvky a jiné změny v dopravě | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Reflexní prvky a jiné změny v dopravě

Dne 20. února  2016, nabývá účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, která mimo jiné zavádí novou povinnost pro chodce, a to mít na sobě reflexní prvky.  

 „Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“ Za nesplnění povinnosti dané novelizovaným zákonem lze uložit blokovou pokutu až do výše 2000,- Kč.

Při pohybu na silnicích jsou nejzranitelnější nemotorizovaní účastnící silničního provozu, chodci a cyklisté. Zejména chodci by proto měli dbát na to, aby byli dobře vidět na dostatečnou vzdálenost a řidiči motorových vozidel se jim tak mohli včas vyhnout a předešli tak tragickým střetům.

Řadou testů bylo prokázáno, že pohybuje-li se na pozemní komunikaci chodec v tmavém oblečení, je pro řidiče přijíždějícího vozidla viditelný na pouhých 18 metrů, v bílém oblečení je viditelný již na 55 metrů a je-li jeho oděv doplněn reflexním označením, vidí jej řidič na 200 metrů, což je dostatečná vzdálenost pro bezpečné manévrování.

Dopravní policisté jsou při běžném výkonu služby vybaveni reflexními páskami, aby mohli, pokud uvidí nevybaveného chodce, okamžitě reagovat a chodce takovým materiálem vybavit.

Policie ČR proto nemůže vyhovět požadavkům občanů České republiky, kteří se osobně či písemně domáhají vydání reflexních materiálů na jednotlivých služebnách policie. Reflexní materiály jsou běžně dostupné v obchodní síti.

 

Další změny v dopravě:

Odstranění sněhu a námrazy z auta

Novela ukládá motoristům povinnost čistit jejich vozidla od ledu a sněhu, pokud jim brání ve výhledu nebo by mohly ohrozit bezpečnost ostatních účastníků silničního provozu. Někteří řidiči si v zimě led a námrazu očistí jen na předním skle a to mnohdy jen malý čtvereček. Sníh z vozidla je nutné odstranit ještě před vyjetím.

Za technickou závadu zabaví policie malý technický průkaz

Policie ČR může nově majiteli automobilu zadržet malý technický průkaz, pokud při kontrole nebo při objasňování dopravní nehody zjistí nebezpečnou závadu. Jedná se například o sjeté pneumatiky nebo svítící kontrolku signalizující závadu na palubní desce.

Nerespektování červené na přejezdech

Zákon také umožní odebrat na půl roku řidičský průkaz těm, kdo by přejížděli železniční přejezd v době, kdy bliká červená a signalizuje příjezd vlaku.

Omezení jízdy na segwayi

Obce budou mít právo na základě související vyhlášky zakázat na vymezených místech provoz vozítek segway buď dopravní značkou, nebo svým nařízením. Novela také stanoví, že lidé na těchto vozítkách budou moci jezdit "nejvýše rychlostí srovnatelnou s rychlostí chůze".

Z rychlostních silnic dálnice

Od nového roku přestaly rychlostní silnice existovat, staly se z nich dálnice. Maximální rychlost na dálnicích je i nadále, pokud nestanoví v daném úseku značka jinak, 130 km/h. Změnilo se také značení dálnic, symbol dálnice není na modrém, ale na zeleném pozadí. Dálnice budou navíc označené číslem v červeném rámečku.

Pražský okruh, doposud známý jako R1 je nyní značen jako D0.

Už od nového roku můžete  vyjet na některé úseky dálnic i bez dálniční známky Jedná se zejména o obchvaty měst. Na trase z Mělníka do Jičína se jedná zhruba o sedmi kilometrový úsek, kdy se silnice 1. třídy mezi oběma městy nakrátko změní na placenou komunikaci. Zadarmo se nově jezdí  nejen u Mladé Boleslavi, ale i u Brna a také po tříkilometrovém úseku Dálnice D3 u Tábora a po sedmi kilometrech rychlostní silnice u Chebu.

Nové dopravní značky

Novela přinesla i nové dopravní značky, například varování před výskytem koní, prasat nebo žab. Častěji budeme vídat značku označující nízkoemisní zónu, značky informující o vyjíždění vozidel hromadné dopravy z vyhrazeného pruhu. Nově se objeví značka nabádající k dodržování bezpečného odstupu od vozidla vpředu například na dálnici a mnoho dalších.

Více informací naleznete v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

 

Zdroj:
por. Mgr. Markéta Johnová
tisková mluvčí P ČR MělníkZpravodajství

https://www.traditionrolex.com/7