Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Informace finančního úřadu k podávání přiznání k DPFO


Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Mělníce, oznamuje daňové vyřejnosti, že v souvislosti s opatřeními přijatými GFŘ ke zlepšování služeb poplatníkům v období podávání daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2015 budou

úřední hodiny pro výběr daňových přiznání v termínu od 21. března 2016 do 1. dubna 2016 stanoveny takto:
pondělí – pátek   8.00 hodin  - 18.00 hodin

Tiskopisy daňového přiznání včetně všech jeho příloh, pokyny k vyplnění tiskopisů, informace potřebné ke správnému vyplnění tiskopisů, odpovědi na nejčastější dotazy veřejnosti k problematice DPFO i stanoviska Finanční správy ČR jsou k dispozici na  www.financnisprava.cz. Daňové přiznání lze nejsnadněji vyplnit a podat elektronicky prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu na Daňovém portálu na  www.daneelektronicky.cz.
K placení daní lze od 1. března 2016 poprvé využít daňovou složenku, která poplatníkům umožní zaplatit daň na pobočkách České pošty, s.p. bez poštovních poplatků. Daňové složenky jsou k dispozici na všech pobočkách České pošty, s.p. a rovněž na všech finančních úřadech a územních pracovištích finančních úřadů. Daň lze rovněž zaplatit bezhotovostně převodem z účtu. Seznam bankovních účtů finančních úřadů pro placení daní je zveřejněn na www.financnisprava.cz v záložce „Daně a pojistné“, dále „Placení daní“.
Daň je možno rovněž zaplatit v hotovosti na pokladně ÚP v Mělníce, pokladna ÚzP je otevřena v pondělí a ve středu v době 8.00 – 11.30 hodin a 12.30 – 15.30 hodin, v období od 21. března 2016 do 1. dubna 2016 pak pondělí – pátek ve výše uvedených hodinách.
Vzniknou-li poplatníkům v souvislosti s podáváním daňových přiznání některé nejasnosti, mohou se za účelem jejich vyřešení dotázat na informačních telefonních linkách FÚ pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Mělníce, na telefonním čísle 315 639 722 nebo na FÚ pro Středočeský kraj na telefonním čísle 234 009 219. Informační linky budou v provozu v termínu od 15. 3. 2016 do 1. 4. 2015 a to: v pondělí a ve středu od 8.00 do 17.00 hodin., ostatní dny kromě pátku od 8.00 do 15.30 hodin, v pátek do 14.00 hodin.Ostatní