https://www.traditionrolex.com/7

 Parkovací průkazy pro osoby se zdravotním postižením | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Parkovací průkazy pro osoby se zdravotním postižením

Městský úřad Mělník jako obec s rozšířenou působností vydává mimo jiné také parkovací průkazy pro osoby se zdravotním postižením. V Mělníce se můžete obracet na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, úsek terénní sociální práce, náměstí Míru 51, 3. patro.

Zde vydáváme:

  • „modrý parkovací průkaz s fotografií“ – speciální označení O7 označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou – pro držitele průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P – s výjimkou osob postižených úplnou nebo praktickou hluchotou,
  • „bílý čtverec s modrým znakem přeškrtnutého ucha“ – speciální označení O2 označující vozidlo řízené osobou sluchově postiženou – pro držitele průkazu se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P z důvodu postižení úplnou nebo praktickou hluchotou.

K vydání těchto speciálních označení je nutné vyplnit žádost, kterou dostanete přímo na úseku terénní sociální práce nebo si ji můžete předem stáhnout na webových stránkách Městského úřadu Mělník (www.melnik.cz – Městský úřad - Potřebuji zařídit – rodina – senioři – parkovací průkazy).

Žadatel musí být hlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu Městského úřadu Mělník jako úřadu obce s rozšířenou působností.

Žádost může podat: občan starší 18 let bez omezení svéprávnosti, zákonný zástupce (rodič nebo poručník) nezletilého občana, opatrovník občana, kterému byla omezena svéprávnost.

Při podání žádosti je nutné doložit: platný průkaz osoby se zdravotním postižením – ZTP nebo ZTP/P, platný občanský průkaz, stávající speciální označení vozidla O1 (modrý čtverec se symbolem vozíčku), pokud bylo vydáno, stávající označení vozidla pro parkování O7, pokud bylo vydáno, fotografii žadatele o rozměru 45 x 35 mm s jeho aktuální podobou.

Při vydání speciálního označení vozidla pro nezletilé dítě předloží zákonný zástupce (rodič) svůj občanský průkaz, případně rodný list dítěte, pokud jej nemá zapsáno ve svém občanském průkazu.

Při vydání speciálního označení vozidla pro osobu omezenou ve svéprávnosti předloží opatrovník takové osoby svůj občanský průkaz a listinu opatrovníka vydanou příslušným soudem.

K vyřízení žádosti je nutné, aby se žadatel (zákonný zástupce, opatrovník) dostavil na Městský úřad v Mělníku osobně. Pokud zdravotní stav žadatele žadateli neumožňuje se na Městský úřad v Mělníku dostavit osobně, je možné se domluvit na návštěvě pracovníka u žadatele doma. Pokud se žadatel dostaví se všemi potřebnými doklady osobně, je mu speciální označení vozidla vydáno okamžitě. Speciální označení vozidla O7 se vydává do doby platnosti průkazu ZTP nebo ZTP/P. Obě speciální označení jsou vydávána zdarma.

Úsek terénní sociální práceMěsto - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7