https://www.traditionrolex.com/7

 Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2016 | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Program prevence kriminality města Mělníka pro rok 2016

Město Mělník pro letošní rok zvyšuje pozornost v oblasti prevence kriminality. Rada města Mělníka schválila na svém zasedání dne 22. 2. 2016 Program prevence kriminality na rok 2016 a Strategii prevence kriminality na období 2016-2020.  Oba materiály vycházejí z prosincového průzkumu vnímaného pocitu bezpečí občanů Mělníka a navazují na dosavadní činnost založenou na spolupráci města, městské policie, Policie ČR, škol a nestátních neziskových organizací.

Pro tento rok byly připraveny tři projekty v rámci dotačního řízení vyhlášeného Ministerstvem vnitra na podporu programů prevence kriminality. Realizace bude možná v případě finanční podpory ze strany kraje a ministerstva a za spoluúčasti města na projektech.   

Připravili jsme i projekty financované z rozpočtu města, které se již v předchozích letech osvědčily.  

 • BEZPEČNÝ MĚLNÍK - webový informační portál pro občany a technické vybavení pro strážníky a policisty.
 • SEMINÁŘ MULTIDISCIPLINÁRNÍHO TÝMU SVI  - semináře pro pracovníky multidisciplinárního týmu odborníků zaměřených na práci s rizikovou mládeží.
 • DEN BEZPEČÍ A POŘÁDKU - sedmý ročník preventivně prezentační a poradenské akce, jíž se zúčastní složky IZS - MěP, PČR, HZS, prezentovat se budou dále vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti a mládež.
 • VÝSTAVA „DROGY“ – výstava s interaktivním programem, jejímž cílem je informovat návštěvníky o nebezpečí drogové závislosti.
 • BEZPEČNÝ NÁKUP – projekt zaměřený v době předvánočních nákupů na prevenci krádeží kapesních, z osobních zavazadel a osobních automobilů.
 • PRÁVO PRO KAŽDÉHO – projekt zaměřený na zvyšování právního vědomí žáků 9.ročníků základních škol a studentů středních škol.
 • SOUTĚŽE PREVENCE KRIMINALITY  – v rámci roku 2016 budou vyhlášeny soutěže na různá témata v oblasti prevence kriminality pro občany města, zejména  pak dětí.
 • INFO 2016 – v rámci zvyšování právního vědomí a informovanosti občanů budou vydávány dle potřeby informační materiály.
 • SENIOR 2016 – zaměřený na komplexní prevenci kriminality a dopravní výchovu u seniorů ve městě.
 • PRÁCE JAKO HODNOTA – zaměřený na hodnotové postoje žáků devátých tříd ZŠ.
 • ULICE, DOMOV MŮJ – zaměřený na podporu lidí bez domova, žijících na ulici

Ve své činnosti pokračuje i Centrum prevence kriminality a dopravní výchovy, o jehož činnosti vás budeme informovat podrobněji v příštím čísle Mělnické radnice.

 

Bc. Irena Podivínská, DiS.
manažerka prevence kriminality

 

 Město - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7