Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Setkání pracovníků v sociálních a pomáhajících službách

Dne 20. 11. 2007 se na Městském úřadě Mělník konalo setkání organizací poskytujících v našem městě sociální a další humanitární služby.

Diskutovalo se nad aktivitami, které jsou obsaženy v Komunitním plánu sociálních služeb města Mělníka a o tom, které z nich bude která organizace v roce 2008 realizovat.

Dále jsme informovali neziskové organizace o záměru výstavby komunitního centra, ve kterém by některé z nich našly důstojné útočiště. V neposlední řadě si pracovníci úřadu a neziskových organizací vyměnili informace a zkušenosti, které přinesl letošní rok.

Město Mělník je samo zřizovatelem a poskytovatelem některých sociálních služeb a úzce spolupracuje s neziskovým sektorem, který tak potřebné sociální služby v našem městě realizuje.Všem pracovníkům sociálních služeb a pomáhajících profesí patří za jejich práci veliký dík a obdiv .

Mgr.Drahomíra Pavlíková, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Mělník


Město - z radnice