Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Výměna občanských průkazů

Nejpozději dnem 31. prosince 2007 skončí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 1998. Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností "bez omezení", s výjimkou občanských průkazů občanů narozených před 1. lednem 1936. O výměnu občanského průkazu můžete žádat i mimo úřední dny do 28. listopadu 2007. Výměna občanských průkazů za strojově čitelné občanské průkazy je bezplatná.

PhDr. Mrázová Květa
vedoucí správního odboru


Město - z radnice