https://www.traditionrolex.com/7

 Uzavírka Mladoboleslavské ulice | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na komerce@melnicek.cz.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Uzavírka Mladoboleslavské ulice

Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje povoluje úplnou uzavírku silnice č. I/16 ( Mladoboleslavská)  od 25. 4. 2016 do  31. 8. 2016. Důvodem je oprava mostku na Mladoboleslavské ulici, který vede nad Okružní ulicí.

Popis objízdné trasy:

Směr na Mladou Boleslav od České Lípy ze silnice č. I/9 a od Prahy ze silnice č. I/16 – na okružní křižovatce vpravo na silnici č. I/9 ulice Bezručova, na křižovatce silnice I/9 se silnicí č. III/2730 vpravo po silnici č. III/2730 ulicí Bezručovou, na křižovatce silnice č. III/2730 s ulicí Nemocniční vpravo ulicí Nemocniční, O. Wenzla, dále vlevo po místní komunikaci Pražská a silnici č. I/9 Pražská, na křižovatce silnice č. I/9 ulice Pražská s ulicí Italskou vlevo po ulici Italské, vpravo zpět na silnici č. I/16 ulice Mladoboleslavská. Provoz na ulici Italské v úseku od křižovatky s ulicí Polskou po ulici Mladoboleslavskou bude řízen světelnou signalizační soupravou, střídavě, obousměrně

Směr na Prahu, Českou Lípu a Slaný od Mladé Boleslavi – ze silnice č. I/16 vlevo ulicí Italskou, na které bude provoz v úseku od křižovatky s ulicí Mladoboleslavskou po křižovatku s ulicí Polskou řízen světelnou signalizační soupravou, střídavě, obousměrně, na křižovatce ulice Italské s ulicí Polskou vpravo po ulici Polské, dále vlevo zpět na ulici Mladoboleslavskou a dále po značené objízdné trase v souvislosti se stavbou „I/9, I/16 Mělník obchvat první stavba“ a „I/9, I/16 a III/2730 Mělník - OK“.

Veřejná autobusová linková doprava:

Pro veřejnou linkovou dopravu bude ve směru Mladá Boleslav zrušena autobusová zastávka Mělník, Rousovice, jako náhradní autobusové zastávky budou použity současné zastávky MHD Mělník, Slovany, a Mělník, Mladoboleslavská; ve směru Mělník, autobusové stanoviště, bude vybudována náhradní autobusová zastávka Mělník, Rousovice, na silnici I/16 na místě schválném Policií ČR DI Mělník. Zhotovitel stavby zajistí vybudování nástupní hrany a zábran pro zajištění bezpečnosti cestujících především pak dětí dojíždějících do škol.

 

Mgr. Helena Vavřinová
vedoucí Kanceláře vedení úřadu
tisková mluvčíMěsto - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7