Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na [email protected].

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Dokumentace válečných hrobů a pomníků

V těchto měsících probíhá na celém území České republiky intenzivní shromažďování dat o válečných hrobech a pomnících. Zaměstnanci státní správy objíždějí jednotlivá města a obce, nahlíží do kronik, sbírají informace od pamětníků a pořizují podrobnou fotodokumentaci. Iniciátorem této akce je Ministerstvo obrany ČR, které plánuje vytvořit centrální databázi všech válečných hrobů a pomníků pro celém území republiky. Po závěrečném zkompletování bude databáze přístupná široké veřejnosti na internetových stránkách.

Také v obcích ve správním obvodu Městského úřadu Mělník již pomalu vrcholí sběr dat a připravuje se jejich závěrečná sumarizace. Oblast Mělnicka (pod kterou spadá celkem 39 obcí) je velmi bohatá především na památníky uctívající oběti a legionáře první světové války. Při porovnání těchto válečných pomníků je možno vysledovat dva základní typy: jednak pomníky, které oslavují vznik nového státu, na druhé straně jsou to pak památníky, které připomínají hrůzy války a její dopady na společnost. Dále je možno v obcích najít jednotlivé pomníčky lidem, kteří padli ve dnech květnového osvobození, rudoarmějcům, polským vojínům, ale třeba také československým válečným letcům.

Velmi zajímavý objev se podařil zaměstnancům MÚ Mělník v obci Horní Počaply. Na místním hřbitově objevili hrob „Politického vězně č. 13454“, který již zarůstal bujnou vegetací. Rozmluva s jedním z místních pamětníků poté pomohla tento případ více ozřejmit. Před příchodem jara roku 1945 jezdili po místní železniční trati směrem do Německa transporty s politickými vězni. Tito lidé byli převáženi bez ohledu na nepříznivé klimatické podmínky na otevřených vozech – uhlácích. Při průjezdu jedním z těchto transportů bylo z vagónu vyhozeno nahé tělo politického vězně. Místní obyvatelé jej dokázali identifikovat pouze podle čísla, které měl vytetované na ruce a to také zaznamenali na pamětní desku.        

„Pevně věřím, že dokumentace válečných pomníků a hrobů je teprve první krok, po kterém bude následovat jejich postupná obnova. Válečné oběti a hrdinové, kteří pomáhali budovat či osvobozovat Československo, si tuto naši pozornost jistě zaslouží“, uvedl Jiří Dohnal, referent oddělení památkové péče MÚ Mělník.    Město - z radnice