Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Od ledna se mění ceny vodného a stočného

Na základě rozhodnutí představenstva společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. se mění ceny vodného a stočného takto:

Voda pitná a užitková – 32,70 Kč/m3 bez DPH, 35,64 Kč/m3 včetně DPH

Voda odkanalizovaná – 24,30 Kč/m3 bez DPH, 26,49 Kč/m3 včetně DPH

Podle novely zákona o dani z přidané hodnoty činí od 1.1.2008 u vodného a stočného sazba DPH 9%. U vodného a stočného je uplatňovány věcně usměrněná cena, do kalkulace se zahrnují pouze ekonomicky oprávněné náklady.

Provozovatelem – společností Středočeské vodárny, a.s. budou ceny v nové výši účtovány od 1.1.2008. Ve fakturách bude uvedeno množství odebrané vody a množství odváděných odpadních vod za ceny roku 2007 a za ceny roku 2008. Fakturace pro jednotlivé roky bude provedena z průměrného denního odběru za běžné odečtové období a počtu kalendářních dnů, týkající se starého a nového roku.

Antonín Kajgr, člen představenstva VKM,a.s.Město - z radnice