Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! [email protected]

Finanční úřad pořádá v červnu 2016 dražby nemovitostí


Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Mělníce dává na vědomí, že v průběhu měsíce června 2016 se uskuteční 2 dražby nemovitých věcí.

Dne 23. 6. 2016 v 9.00 hodin v dražební místnosti Územního pracoviště v Mělníce, Tyršova 105, Mělník,  bude uskutečněna dražba nemovitých věcí v obci Mělník, katastrální území Vehlovice, okres Mělník, uvedené na listu vlastnictví č. 6181: Jedná se o parcely:
č. 493/28 o výměře 6582 m2
č. 497/5 o výměře 850 m2
č. 498/7 o výměře 74 m2
č. 498/15 o výměře 70 m2

Dne 24. 6. 2016 v 9.00 hodin v dražební místnosti Územního pracoviště v Mělníce, Tyršova 105, Mělník, proběhne dražba nemovitých věcí v obci Kadlín, katastrální území Kadlín, okres Mělník, uvedené na listu vlastnictví č. 409. Jedná se o obytnou část bývalé zemědělské usedlosti, se dvěma nadzemními podlažími, v části 1. n. p. jsou chlévy. Stáří původní stavby je více než 200 let. Dům je zděný z masivního pískovcového kamene, není delší dobu užíván ani udržován.
Celková výše nejnižšího dražebního podání byla stanovena na částku 440 000,00 Kč.

Podrobnosti ke všem dražbám jsou uvedeny v dražebních vyhláškách, zveřejněných na elektronickém portále Finanční správy (http://www.financnisprava.cz/), dále na Úřední desce ÚzP v Mělníce. Informace lze dále zjistit na telefonních číslech 315 639 726, 315 639 720.Ostatní