Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Taktické cvičení zásahu proti nebezpečnému útočníkovi


Policisté si ověřili své schopnosti při zásahu proti nebezpečnému pachateli.

V úterý  10. května 2016 v dopoledních hodinách proběhlo v Kostelci nad Labem ve vojenském areálu v jedné z prázdných  budov taktické cvičení zaměřené na problematiku aktivního útočníka, tentokrát na téma nebezpečný ozbrojený pachatel v nemocničním zařízení. Figuranti z řad policie představovali lékaře, zdravotní personál a pacienty. Neznámý útočník po příchodu začal střílet a hledat, dle vytvořené legendy konkrétního lékaře, kterého vinil ze smrti svého kamaráda. V prvních několika minutách zranil několik osob.

Operační důstojník  okamžitě vyslal na místo hlídky z Územního odboru Mělník. Součinnost v rámci jednotlivých útvarů byla prokázána také vysláním nejbližší  hlídky z Brandýsa nad Labem, ze sousedního územního odboru. Celkem se na místo sjelo 10 policejních hlídek, včetně kriminalistů. Velící důstojník nezapomněl vyrozumět také starostu obce, což je při ostrém zásahu velmi důležité, aby nevznikla panika mezi občany.

Během několika desítek minut byly „civilní“ osoby evakuovány, pachatel zneškodněn a budova prohlédnuta, zda se v ní  nenachází další nebezpečná osoba.

Cvičení prověřilo připravenost mělnických policistů, odhalilo drobné nedostatky při zásahu, které budou vyhodnoceny. Se zjištěnými nedostatky budou policisté seznámeni na svých poradách a v rámci běžné služební přípravy se na ně zaměří.

 

por. Mgr. Markéta Johnová
tisková mluvčí P ČR Mělník

 

 Zpravodajství