Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!

Statistiky a rady týkající se motorkářů


Od pátku do neděle došlo na Mělnicku k třinácti dopravním nehodám, jedenáct z nich se odehrálo bez zranění osob, u jedné utrpěl jeden z účastníků zranění. Jedna  nehoda osobního vozu a motorky, která se odehrála v pátek v katastru obce Medonosy, skončila tragicky. Při nehodě jedenatřicetiletý motorkář svým zraněním na místě podlehl.

V roce 2015 bylo při dopravních nehodách v ČR usmrceno 90 motocyklistů a dalších 484 bylo těžce zraněno, 2 246 utrpělo lehká zranění. V loňském roce byla každá sedmá oběť dopravní nehody právě motorkář. V počtu těžce zraněných zaujímají bezmála jednu pětinu. Nehody zaviněné jezdci v jedné stopě patřily i v loňském roce k těm nejnebezpečnějším

Motorkáři spolu s cyklisty a chodci patří k nejohroženějším účastníkům silničního provozu. Případný střet s vozidlem nebo pevnou překážkou končí většinou těžkým zraněním, někdy dokonce i smrtí. Ze statistik vyplývá, že velkou část nehod zaviní právě motocyklisté. V loňském roce zavinili 1 669 nehod, při nich zahynulo 50 osob. Nejvíce nehod zavinili jezdci na nejsilnějších strojích. Již dávno neplatí, že smrtelné dopravní nehody jsou doménou mladých jezdců. Nejvíce řidičů motocyklu umíralo ve věkové kategorii od 30 do 39 let, po něm následovala kategorie 40-49 let. Nejčastější příčinou smrtelných nehod byla nepřiměřená rychlost, v 36 případech. Zajímavý je fakt, že žádný motocyklista nezemřel vlastní vinou z důvodu nedání přednosti v jízdě. 

Motorkář je pro ostatní hůře viditelný, ve srovnání s osobními automobily je brzdná dráha jeho stroje delší, při řešení zapeklitých situací snáze ztratí kontrolu nad svým motocyklem. Navíc v případě střetu či pádu je velmi slabě chráněn. Řada rychlých jezdců v jedné stopě přesto spoléhá na to, že je jen tak něco nevyvede z tolik potřebné rovnováhy. 

Velmi důležité je při jízdě použití přilby. Podle Světové zdravotnické organizace kvalitní a řádně připevněná přilba sníží riziko smrtelného zranění o téměř 40 procent, v případě  těžkého zranění dokonce o více než 70 procent. Pořád se ještě najdou tací, kteří použití přilby podceňují, zejména jako spolujezdci. Pozitivní je, že  v posledních deseti letech se podíl takto nedostatečně vybavených jezdců na počtu obětí a zraněných snižuje.

Při použití integrální přilby řidiči jednostopých strojů často zapomínají na tzv. tunelové vidění, zákonitost v podobě zužujícího se zorného pole v závislosti na zvyšující se rychlosti jízdy. Zatímco zorné pole motocyklisty s integrální přilbou na hlavě v nulové rychlosti je zhruba 110 stupňů, při rychlosti výrazně překračující povolený maximální dálniční limit se blíží nule. Jízda vysokou rychlostí skutečně připomíná jízdu v tunelu. Řidič ostře vnímá omezený výsek silnice, vše ostatní jako by neexistovalo. Optimálně vizuálně začne řidič vnímat až  po ujetí 50 000 kilometrů.

Několik rad na závěr:

• Při jízdě buďte neustále ve střehu

• Předvídejte

• Sledujte situaci ve zpětném zrcátku i vedle sebe

• Nezapomínejte na pravidlo VIDĚT A BÝT VIDĚN

• Dávejte dostatečně dopředu najevo své úmysly

• Buďte vždy připraveni brzdit

• I brždění je umění – zvláště za mokra pozor na přechody pro chodce a bílé pruhy na silnicích, nedělejte na nich žádné manévry (brždění, prudké změny směru, velký náklon)

• Vždy si nechávejte odstup od vozidel

• Dávejte pozor na nečekané překážky na vozovce (nafta, olej, výkop)

• Buďte ohleduplní
 

Zdroj: tým silniční bezpečnosti http://www.tymbezpecnosti.cz

 

por. Mgr. Markéta Johnová
tisková mluvčí P ČR MělníkZpravodajství