Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.
Muzeum M

Regulovčík 2016


V letošním roce středočeští dopravní policisté poměřili dne 12. července 2016 své dovednosti a teoretické znalosti v rámci IX. ročníku soutěže „Regulovčík 2016“ v Mělníku.

Organizátorem byli policisté odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Středočeského kraje ve spolupráci s policisty Územního odboru Mělník, za podpory města Mělník. Soutěže se zúčastnilo celkem 19 vybraných dopravních policistů ze všech dopravních inspektorátů, oddělení silničního dohledu a dálničních oddělení Krajského ředitelství policie Středočeského kraje.

Soutěž slavnostně zahájil vedoucí odboru služby dopravní policie plk. JUDr. Karel Holý, který všechny  přivítal a představil  přítomné hosty. Plk. Mgr. Jan Krejčí, náměstek pro službu kriminální policie a vyšetřování Krajského ředitelství policie Středočeského kraje popřál soutěžícím mnoho úspěchů v soutěži a předal slovo řediteli dopravní služby policejního prezidia plk. Ing. Tomáši Lerchovi. Ten mimo jiného řekl: „S nejlepšími z vás se setkáme za dva měsíce 13. září 2016 v Hradci Králové na celorepublikovém kole.“

Mezi čestnými hosty byl i zástupce města, místostarosta Mgr. Milan Schweigstill a mjr. Mgr. Josef Šašek, zástupce vedoucího Oddělení řízení dopravy Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy.

Po oficiálním zahájení soutěže, začala teoretická část. V rámci ní museli policisté prokázat své znalosti z pravidel silničního provozu, odborné znalosti právních předpisů a interních aktů řízení.

Poté se policisté přesunuli na dvůr územního odboru, kde byla připravena jízda zručnost. Komise hodnotila zejména manipulaci s vozidlem a to při slalomové jízdě, jízdě ve zúženém prostoru, jízdě na přesnost , při kolmém parkování, otáčení vozidla ve velmi stísněném prostoru a v neposlední řadě také couvání ve slalomu. Jedním z úkolů bylo i zastavení vozidla a v běhu zneškodnění pachatele a poskytnutí první pomoci ve smyslu masáže srdce prováděné na figuríně. Každá sebemenší chybička se projevila v podobě trestných bodů.

V odpoledních hodinách se soutěžící přesunuli do Kralup nad Vltavou na křižovatku ulic Mostní a Třebízského, kde v praktické části prováděli řízení silničního provozu stanovenými pokyny.

Počínání soutěžících bedlivě sledovala a po celý den hodnotila komise složená z policistů z Odboru služby dopravní policie krajského ředitelství a několika dalších odborných hostů.

Po ukončení této praktické části se všichni přesunuli zpět na územní odbor policie v Mělníku. Organizátoři shrnuli dosažené výsledky ve všech disciplínách a slavnostně vyhlásili výsledky. Třetí místo obsadil pprap. Jiří Kopřiva z územního odboru Nymburk, na druhou příčku vystoupal pprap. Jan Vaník z dálničního oddělení Nová Ves. Na prvním místě se umístil prap. Bc. Karel Pavlík z dopravního inspektorátu územního odboru Mělník, který obhájil loňské vítězství. Putovní plaketu převzal z rukou vedoucího odboru služby dopravní policie plk. JUDr. Karla Holého. Každý ze soutěžících obdržel pamětní list. Policisté, kteří obsadili první dvě příčky, se zúčastní celorepublikového kola této soutěže, kterou budou na podzim pořádat policisté Krajského ředitelství policie Královehradeckého kraje.

Tato soutěž nejen prověřila dovednosti policistů ze základních útvarů. Dopravní policisté velmi často při své každodenní činnosti vyjíždí zejména k dopravním nehodám. A právě zde využijí jistě nových zkušeností z jízdy zručnosti. Vždyť právě čas mnohdy rozhoduje o záchraně života zraněných. Při takovém výjezdu je důležité umět dobře ovládat služební vozidlo v běžném silničním provozu, aby nebyl ohrožen život ani zasahujícího policisty ani ostatních účastníků silničního provozu. Stejně tak zkušenosti z řízení křižovatky bez světelné signalizace je cennou zkušeností. Každý dopravní policista se s takovou situací, kdy musí řídit nejen silniční provoz, ale také provoz na křižovatce, dříve či později může při své službě setkat. Jeho pokyny pak musí být jasné, přesné, pro řidiče srozumitelné. Díky takovéto soutěži se dopravní policisté v této činnosti stále zdokonalují.
 
fotografie ze soutěže naleznete na:
http://www.policie.cz/docDetail.aspx?docid=22191865&docType=ART

por. Mgr. Markéta Johnová
tisková mluvčí P ČR Mělník

PřílohaVelikost
střelba - zneškodnění pachatele1.jpg310.42 KB


Zpravodajství