Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!

TISPOL na Mělnicku


V době od 25. do 31. července 2016 proběhla ve vybraných evropských státech dopravně bezpečnostní akce zaměřená především na kontroly  nákladní a autobusové dopravy.

Do této dopravní akce se zapojili také policisté z Územního odboru Policie ČR Mělník.

V průběhu celého dopravně bezpečnostního opatření se policejní hlídky zaměřily zejména na kontrolu dodržování doby řízení, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku, nedodržování povinnosti při přepravě nebezpečných věcí a dalších směrnic a sociálních předpisů. Samozřejmě dohlížely i na dodržování dalších obecně platných ustanovení zákona číslo 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích a dalších předpisů souvisejících s provozem na pozemních komunikacích. Současně prováděly kontrolní činnost spojenou s pátráním po osobách, věcech a odcizených vozidlech.

Během několika dnů, na které byla na Mělnicku akce naplánovaná, dopravní policisté zkontrolovali několik desítek vozidel. Téměř polovina řidičů se dopustila přestupku. Nejčastějším přestupkem, který policisté řešili, bylo porušení sociálních předpisů. Pozitivním výsledkem těchto kontrol bylo zjištění, že žádný z kontrolovaných řidičů nákladních vozidel a autobusů neřídil pod vlivem alkoholu či jiných omamných a psychotropních látek. Dalším pozitivním zjištěním mělnických policistů je i fakt, že u žádného z kontrolovaných autobusů nebylo shledáno porušení zákona, směrnic či jiných předpisů.

Hlavním cílem dopravně bezpečnostního opatření zaměřeného na kontroly nákladních vozidel a autobusů je  omezení neukázněného chování některých řidičů na silnicích a je zejména snížení dopravní nehodovosti  a přestupků v silničním provozu.

TISPOL je organizace, která sdružuje evropské policejní sbory v oblasti dopravní problematiky a je založena na předávání zkušeností a informací. Hlavním cílem je realizace dopravně bezpečnostních akcí napříč Evropou. Akce jsou vždy zaměřeny na konkrétní problematiku, jako je alkohol a drogy, rychlost, nákladní a autobusová doprava. 

 

por. Mgr. Markéta Johnová
tisková mluvčí P ČR MělníkZpravodajství