https://www.traditionrolex.com/7

 Informace pro návštěvníky vinobraní a pro podnikatele | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Informace pro návštěvníky vinobraní a pro podnikatele

Informace pro občany města a návštěvníky vinobraní

Mělnické vinobraní je největší akcí pořádanou městem Mělníkem a pro naše město je tato tradiční slavnost vína vždy mimořádnou událostí. V posledních letech povědomí o této akci stále výrazněji překračuje hranice města a zdejšího regionu. Slavnosti tak nejen během svého konání, ale i v průběhu celého roku přispívají k propagaci města, k rostoucí návštěvnosti a k vytváření dalších příležitostí pro místní podnikatele. Během tří dnů navštíví vinobraní více než 30 tisíc návštěvníků. Pořádání takové akce si proto nutně žádá určitá omezení, jako jsou dopravní uzavírky či opatření spojená s vytvořením placené zóny a s výběrem vstupného. Snahou pořadatelů je o nezbytných omezeních občany i návštěvníky města dostatečně a včas informovat. Proto využíváme i stránky zpravodaje Mělnické radnice k přehledu těch nejdůležitějších.

Vstupné na vinobraní

Třídenní vstupenka do placené zóny vinobraní: 150 Kč, denní vstupné: 100 Kč. Zdarma mají vstup děti do výšky 140 cm, dále důchodci nad 70 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, a to pouze po předložení dokladu, který nárok na slevu prokáže.  Doklad je nutné předložit při každém vstupu do placené zóny.
Vstupenky se prodávají v pokladnách na vstupech do placené zóny, a to v pátek od 13.00 hodin, v sobotu a v neděli od 9.00 hodin.V uvedených časech se uzavírá zóna vinobraní a pro vstup je nutné prokázat se platnou vstupenkou. Ke kontrole vstupu a vjezdu do placené zóny města je oprávněna pořadatelská služba.
K časově omezenému neodkladnému vstupu do placené zóny slouží vratná vstupenka.  Záloha ve výši 100 Kč je vratná v případě, že účastník vrátí vstupenku zpět na místo výdeje, a to do 30 minut od vstupu.

Informace pro bydlící v uzavřené placené zóně

Občané bydlící v uzavřené placené zóně mají na vinobraní vstup zdarma. V době uzavření placené zóny vinobraní
(pro vstup bez platné vstupenky) musí občan bydlící v této zóně před vstupem do ní předložit doklad, který prokazuje, že bydlí v placené zóně vinobraní (občanský průkaz, nájemní smlouva v případě, že nejde o trvalé bydliště). Doklady je oprávněna požadovat a kontrolovat pořadatelská služba. Doklad je nutné předložit při každém vstupu.
Dětem vyšším než 140 cm, které se nemohou prokázat při vstupu do placené zóny požadovaným platným dokladem a potřebují vcházet do zóny bez doprovodu zákonných zástupců, lze vyzvednout vstupenku v Turistickém informačním centru (Legionářů 51) od středy 14. 9. (10.00 – 17.00) do pátku 16. 9. (9.00 – 12.00).  Vstupenku může vyzvednout pouze zákonný zástupce dítěte po prokázání bydliště dětí či zákonného zástupce v placené zóně.
Možnost vyzvednutí vstupenky v TIC v uvedených dnech a časech mají také majitelé nemovitostí v placené zóně po předložení dokladu o vlastnictví nemovitosti (výpis z katastru nemovitostí možno získat např. na adrese http://nahlizenidokn.cuzk.cz/)
Výjimečné případy, kdy nelze výše uvedenými způsoby zajistit vstup do placené zóny obyvatelům, kteří k tomu mají oprávnění, budou řešeny individuálně. V takových případech kontaktujte organizátory  na info@vinobranimelnik.cz.

Informace pro podnikatele 

Podnikatelé s provozovnou či sídlem podnikání v placené zóně a jejich zaměstnanci by měli využít možnost bezplatného vstupu do placené zóny vždy před jejím uzavřením (v pátek do 13. hodin, v sobotu a v neděli do 9. hodin).

Podnikatelé s provozovnou či sídlem podnikání na adrese spadající do placené zóny, mohou zakoupit třídenní vstupenky za sníženou cenu 80 Kč. Vstupenky mohou zakoupit pro sebe a své zaměstnance v počtu maximálně 15 vstupenek na jednu provozovnu, a to předem v Turistickém informačním centru (Legionářů 51). Vstupenky budou prodávány v době od středy 14. 9. (10.00 – 17.00) do pátku 16. 9. (9.00 – 12.00).
Podnikatelé musí doložit podnikání na místě v placené zóně nájemní smlouvou vztahující se na provozovnu umístěnou na adrese spadající do uzavřené zóny nebo výpisem ze živnostenského rejstříku, ve kterém je uvedeno příslušné sídlo podnikání, příp. adresa provozovny. Náklady na zlevněné vstupné lze uplatnit jako daňově odečitatelnou položku.
V případě zájmu o prodej vstupenek na fakturu, kontaktujte MÚ Mělník, finanční odbor, Renata Vlašimská, tel.: 315 635 175, email:  r.vlasimska@melnik.cz.
Doufáme, že vám uvedené informace budou užitečné a pomohou k bezproblémovému průběhu Mělnického vinobraní 2016.
Více podrobností včetně pravidel akce, návštěvního řádu, kompletního programu, aktuální dopravní dostupnosti a dalších praktických informací pak najdete na www.vinobranimelnik.cz
Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaši návštěvu.

Tým organizátorů Mělnického vinobraní 2016Město - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7