https://www.traditionrolex.com/7

 Zápisy do 1. tříd základních škol v Mělníku | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Zápisy do 1. tříd základních škol v Mělníku

(věnujte pozornost informacím, popř. změnám!!!)

Ve dnech 5. a 6. února 2008 budou v mělnických základních školách probíhat zápisy dětí do 1. tříd.

Zápisy budou probíhat v označených učebnách, konkrétní dobu zápisů určí vedení škol.  

Město Mělník jako zřizovatel základních škol stanovuje Obecně závaznou vyhláškou města Mělníka č. 3/2006 o společných školských obvodech základních škol, spádovost podle místa trvalého bydliště dítěte (vyhláška je přístupna na www.melnik.cz > vyhlášky města >  č. 3/2006). Přesto mají rodiče podle školského zákona právo vybrat svému dítěti jinou základní školu, než je jim určena touto vyhláškou.

Každá škola dopisem pozve k zápisu rodiče s dětmi ze svého spádového obvodu, některá škola pak pozve písemně i rodiče, kteří v této škole mají podánu přihlášku, přestože se nejedná o jejich spádovou školu.

Podstatnou informací tak je, že zápis mohou děti absolvovat v libovolné škole. Neznamená to ale, že na tuto školu budou automaticky přijati.

Při zápisu je nutná přítomnost dítěte a některého z rodičů, který doloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

O přijetí žáka do základní školy rozhodnou ředitelé základních škol podle správního řádu do 30 dnů od provedeného zápisu.

Proto prosím rodiče, aby věnovali pozornost webovým stránkám a nástěnkám základních škol, popřípadě se obrátili na ředitelství škol či na oddělení školství MÚ Mělník, tel. 315 635 360.

Mgr. Klára Stočková
vedoucí oddělení školstvíMěsto - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7