https://www.traditionrolex.com/7

 Integrace do PID bude pokračovat | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Integrace do PID bude pokračovat

Mělnicko pokročilo nejdále ze všech regionů Středočeského kraje v začleňování do systému Pražské integrované dopravy. Přínosem pro občany je především lepší provázanost vlakové, autobusové a městské hromadné dopravy v pražském uzlu a okolí, taktové jízdní řády a především finanční úspory vyplývající z tarifu PID. 

Jednání, která s Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy(ROPID) vedeme již šestým rokem, nekončí. Právě v těchto dnech hostí Mělník další kola jednání o integraci.
Jaké novinky lze tedy očekávat:  Další lokalitou navrženou k integraci je trojúhelník Mělník – Kralupy nad Vltavou – Roudnice nad Labem. Proběhla jednání se starosty dotčených obcí a na základě jejich požadavků budou korigovány trasy vedení linek a následně jízdní řády. Jde o unikátní dohodu na pomezí Středočeského a Ústeckého kraje, kde bylo třeba sladit podmínky platné v dopravě v těchto regionech (3 různí objednatelé dopravy a 5 různých dopravců).  Výsledkem dohody je to, že se v rámci dvou systémů – Pražská integrovaná doprava ( PID) a Doprava Ústeckého kraje ( DUK)  - budou navzájem uznávat papírové jízdenky. V rámci Mělnicka vznikne přímá linka Mělník – Roudnice nad Labem s taktovým jízdním řádem, přímá linka Mělník – Horní Počáply s přípojem na Štětí a Roudnici nad Labem a přímá linka Mělník – Horní Beřkovice. Systém začne fungovat začátkem roku 2017 a o všech změnách vás budeme na stránkách Mělnické radnice podrobně informovat.
Další uvažovanou změnou je integrace linky Praha – Česká Lípa, která má velký význam pro obce severozápadní části okresu, ale navíc vhodně doplňuje rychlíkové spoje v relaci Mělník – Praha.
Problémem, se kterým se pracuje, je značná vytíženost některých víkendových spojů linky 369 do Prahy. Proto se nyní propočítávají náklady na zkrácení taktu v nejvytíženějším období ze 60 na 30 minut. 
Navíc od prosince tohoto roku začnou o víkendech jezdit v dvouhodinovém taktu přímé vlaky Mělník – Všetaty – Neratovice – Praha (také zahrnuté do tarifu PID). Tyto vlaky navíc řeší i absenci přímého spojení Mělník – Neratovice o víkendech. Jsme si vědomi toho, že to je pro Mělník, který je tradičním autobusovým městem, nestandardní řešení. Ale zkusme se trošku oprostit od zvyklostí. Doba jízdy do Neratovic je 18 minut a hodinová cesta do Prahy může být zase vyvážena tím, že dojíždím přímo do centra na hlavní nádraží.

Mgr. Milan Schweigstill, 1.místostarosta Město - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7