Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.
Muzeum M

Statistika dopravních nehod za dva měsíce prázdnin


Se začátkem prázdnin zesílil provoz na komunikacích. Zvýšený provoz s sebou však přinesl i větší počet nehod v silničním provozu. Dopravní policisté územního odboru Mělník za tyto dva prázdninové měsíce šetřili celkem 118 dopravních nehod. Ve srovnání s rokem 2015 to je o 9 dopravních nehod méně. Při dopravních nehodách došlo k úmrtí 4 osob, v roce 2015 zemřelo 7 osob. Těžce zraněno bylo 7 a lehce zraněno bylo 12 osob. V roce 2015  byly 2 osoby zraněny těžce a 16 zraněných osob lehce.
Z výše uvedeného počtu 118 nehod bylo 87 zaviněno řidičem, např. 13 nedodržením rychlosti, 14 nedáním přednosti, 59 jiným způsobem jízdy např. nedodržením bezpečné vzdálenosti, nevěnování se plně řízení vozidla apod. Dalších 29 nehod bylo způsobeno střetem se zvěří. Na silnicích prvých a druhých tříd došlo k 58 nehodám. Na silnicích třetích tříd došlo k 25 dopravním nehodám. Na místních komunikacích k 33 dopravním nehodám. V obci bylo spácháno 61 a mimo obec 57 dopravních nehod.
Policisté dopravní a pořádkové policie územního odboru Mělník za tyto dva prázdninové měsíce při běžném výkonu služby a při dopravních akcích provedli více jak 5200 dechových zkoušek na zjištění alkoholu v krvi u řidičů. Z tohoto počtu bylo 74 zkoušek pozitivních. Ve 13 případech se řidiči dopustili trestného činu a 61 jich bylo oznámeno pro spáchání přestupku. Po požítí jiných návykových látek bylo při řízení vozidla přistiženo 17 řidičů.
Z výsledné činnosti policistů při dohledu nad dodržováním pravidel silničního provozu je zřejmé, že ne všichni řidiči dodržují zákonem stanovený zákaz požívání alkoholických a jiných návykových látek před jízdou nebo během jízdy.
Zatím to tak nevypadá, ale nastal podzim a s ním i čas mlh, kluzkých vozovek a dalších nástrah počasí, které budou vyžadovat po řidičích a dalších účastnících silničního provozu ještě větší pozornost a koncentraci. Policie ČR proto apeluje na všechny řidiče a ostatní účastníky silničního provozu, aby se při pohybu po vozovce plně soustředili, věnovali se řízení vozidla, dodržovali zákon o provozu na pozemních komunikacích a přispěli tak ke snížení počtu nehod.
 
Josef Houžvic
Oddělení tisku a prevence
P ČR Mělník

 Zpravodajství