Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!
Muzeum M

Ještě jednou k obecnímu bydlení starosty MVDr. C. Mikeše

Není nikterak příjemné znovu otevírat debatu o pronájmu obecního bytu ve Svatováclavské ulici č. 13. Jde o téma líbivé, atraktivní a snadno budí dojem, že v tomto případě nejde o nic jiného, než protáhnout jméno MVDr. C. Mikeše komunitní sítí. Jestliže je ale zřejmé, že celý způsob pronájmu proběhl způsobem, který není zcela běžný, proč by se o tom nemělo diskutovat? Proč bychom měli mávnout rukou nad věcí, v níž o tolik nejde, jen o dobré starostenské bydlo?

Způsobem pronájmu městského bytu ve Svatováclavské ulici se v uplynulých měsících zabýval kontrolní výbor mělnického zastupitelstva. Z jeho zápisu, který zastupitelé na svém říjnovém zasedání vzali na vědomí – čímž, jak se zdá, má být celá kauza uzavřena – vyplývá, že zde došlo k několika pochybením. Nejen na základě zprávy kontrolního výboru se proto pokusím celou věc shrnout.

Výběrové řízení

Dne 9. března 2015 pod číslem materiálu 172/2015 schválila rada města záměr o sloučení dvou obecních bytových jednotek ve Svatováclavské ulici č. 13 a jejich následný pronájem. Dispoziční úpravou obou bytů a jejich rekonstrukcí měl vzniknout jeden byt o užitné ploše 92,97 m2. Rekonstrukce byla na základě posudku odhadnuta na částku mezi 750 000 až 850 000 korun. Záměr o pronájmu byl řádně vyvěšen na úřední desce města dne 13. března 2015. Doba trvání nájmu byla určena na 15 let, a to s možností opakovaného prodloužení nájemní smlouvy vždy o 3 roky. Minimální výše nájemného byla stanovena na částku 7 000 korun měsíčně. Poměrně nízký nájem – vzhledem k poloze a velikosti bytu – byl zvolen s odůvodněním, že dispoziční úpravy a celková rekonstrukce půjdou na náklady nájemce. Za těchto podmínek byla do výběrového řízení podána pouze jedna nabídka, a to nynější manželkou starosty MVDr. Mikeše. Dne 20. dubna 2015 pak rada města sloučení obou bytových jednotek a jejich pronájem jediné zájemkyni schválila.

Co bylo na uvedeném postupu neobvyklého? Proč bylo rozhodnutí rady města v této věci pochybné a nestandardní?

Sporný článek nájemní smlouvy

Nájemní smlouva mezi městem Mělníkem a nájemkyní byla uzavřena dne 7. května 2015. Její návrh schválila rada města na svém zasedání dne 20. dubna 2015. Znění nájemní smlouvy se ovšem v důležité části odlišilo od vzoru nájemní smlouvy, jež město v podobných případech používá. Nájemní smlouva totiž obsahuje ustanovení, podle nějž je pronajímatel (tedy město) po skončení nájmu povinen uhradit nájemci do tří měsíců od skončení nájmu částku, která představuje rozdíl mezi hodnotou bytu v době uzavření nájemní smlouvy a v době po skončení nájmu. Do zhodnocení bytu by se tak promítlo nejen zhodnocení, kterou provedla nájemkyně sloučením obou bytů a jejich rekonstrukcí, ale i zhodnocení v důsledku tržního růstu ceny nemovitosti. Zmíněné ustanovení nájemní smlouvy (článek 12.3.) neodpovídá žádnému ustanovení občanskému zákoníku, a jde tedy nad rámec příslušných právních předpisů. Článek 12.3. byl do smlouvy navíc vložen na základě požadavku ze strany odboru města. „Bez tohoto požadavku“, jak říká právník města Mgr. A. Klimeš, „bychom předmětné ustanovení do smlouvy z vlastní vůle nevkládali.“ (Citace ze zápisu kontrolního výboru ze dne 19.9. 2016; odtud i další citace Mgr. A. Klimeše).

Ještě jednou zopakujme, že záměr o pronájmu schválený radou města říká, že provedená rekonstrukce jde na vrub nájemce. A za provedenou investici město nabízí zvýhodněný nájem. Byli si radní města vědomi toho, že při schvalování nájemní smlouvy schvalují i sporné ustanovení, které kompenzuje investici provedenou nájemkyní? A byli si vědomi i toho, že jejím schválením obcházejí jednu z podmínek výběrového řízení?

Kolik stála rekonstrukce?

Jedním z kritérií výběrového řízení, podle kterých rada města vybírala vhodného zájemce, byl vedle výše nájemného i investiční záměr stavebních úprav včetně jeho nacenění. Projektová dokumentace stavebních úprav ovšem nebyla kontrolnímu výboru předložena. Nebyly mu předloženy ani doklady o provedeném zhodnocení bytu, které by město jako pronajímatel i z účetních důvodů mělo vyžadovat. Starosta města MVDr. C. Mikeš sice na jednání zastupitelstva města předložil smlouvu (nahlédnout do ní mohl pouze právník města Mgr. D. Černý), kterou nájemkyně uzavřela s firmou Michal stavby s.r.o. na rekonstrukci bytu ve výši 811.000,- kč. Nelze ale ověřit, že tato částka byla stavební firmě opravdu zaplacena a že byly v její hodnotě skutečně provedeny stavební práce.

Porušení zákona o střetu zájmů

Pochybné v celé věci bylo jednání radního města a starosty města MVDr. C. Mikeše, který při schvalování nájemní smlouvy neohlásil střet veřejného a osobního zájmu. A to přesto, že jako životní partner nájemkyně měl na uzavření nájemní smlouvy osobní zájem. Můžeme se domnívat, že střet zájmů neohlásil proto, že šlo o „věc minimálně členům rady obecně známou“ a že tedy „rada města rozhodovala s vědomím této skutečnosti“ (Mgr. A. Klimeš)? (Opak tvrdí např. radní Wolf, Týdeník Mělnicko, 23.2. 2016 nebo radní Schweigstill, Mělnický deník, 2.12. 2015). V každém případě je zřejmé, že MVDr. C. Mikeš porušil zákon o obcích par. 83 odst 2 zák. č. 128/2000Sb a zákon o střetu zájmů par. 8 zák. č. 159/2006Sb. Celou věc jen dokresluje, že o stanovisko k možnému střetu zájmů byli právníci města „požádáni následně, tedy poté, co zjevně již byla smlouva uzavřena.“ (Mgr. A. Klimeš). Máme být proto překvapeni, že ze strany městského úřadu nebylo v dané věci zahájeno přestupkové řízení? Promlčecí lhůta pro projednání přestupku již uplynula.

Konec dobrý, vše dobré?

Že jsou výhrady v celé kauze oprávněné, dokládá i další postup rady města. Na svém zasedání dne 11. dubna 2016 schválili městští radní dodatek k nájemní smlouvě k obecnímu bytu ve Svatováclavské č. 13, ve kterém se vypustil článek smlouvy o kompenzaci za zhodnocení bytu po ukončení nájmu. Nájemkyně se dodatkem ke smlouvě výslovně zavázala, že nebude po skončení nájmu požadovat po pronajímateli jakoukoli náhradu za zhodnocení pronajatých bytových prostor. Starosta města MVDr. Ctirad Mikeš v souladu se zákonem o obcích a zákonem o střetu zájmů přiznal na projednávané věci osobní zájem. Hlasování se v radě města nezúčastnil.

Je jednání starosty MVDr. C Mikeše věrohodné?

Nejen ve vysoké politice, tím spíše na malém městě platí, že důležitým prvkem politického jednání je věrohodnost politiků, kteří zastupují občany. Politické jednání ale není věrohodné, pokud upřednostní před veřejným zájmem osobní prospěch. A není věrohodné ani tehdy, pokud se v zájmu radniční loajality mlčí k věcem, o kterých by se za jiných okolností nemlčelo.

Za sebe můžu říci, že MVDr. C. Mikeš svým vyhýbavým postojem v kauze pronájmu městského bytu ztratil nejen politickou věrohodnost, ale i osobní noblesu.

David Jašek

zdroje:

http://www.melnik.cz/zapisy%2Drok%2D2016/ds-1444/archiv=0

(Zápis ze zářijového zasedání kontrolního výboru, který byl na tomto místě k dispozici, už k dispozici není; věřím, že toto nedopatření bude napraveno – pozn. 8.11.)

http://www.melnicko.cz/index.php?page=30000&lang=cz&dt=16994&kt=3&psy=0

http://melnicky.denik.cz/online-rozhovor/on-line-ptejte-se-milana-schweigstilla-melnickeho-mistostarosty-20151126.html

link na diskusi na Mělníčku:

http://melnicek.cz/node/19251

Politika předchozí téma | následující téma

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

4 Se z toho všichni podělejte.


Tak si starosta obstaral na stará kolena byt a co se děje. Uvědomte si proboha, že starosta nebude bydlet v 1+1 v paneláku na sídlišti. To mu ten byt ve městě závidíte, nebo by jste ho chtěli sami? Asi Vám chybí nadhled a trocha tý noblesy, nebo snad závist? 

4.2 už jsou


Podle všech těch komentářů a mínusů už z toho všichni podělaní jsou. Dnes je ohromně mrzí, že se tenkrát nezúčastnili výběrového řízení na pronájem toho bytu Smiling Zatím tady ale nebyl nikdo schopen odpovědět, proč se ho nezúčatnili, když to bylo normálně vyvěšeno na úřední desce? A kdyby to výběrové řízení vyhrál kdokoli jiný za stejných podmínek, tak by zde ani nemukli.

4.1 jsou podělaní s noblesou


jsou podělaní s noblesou

3 Jak se pozná "noblesa"?


Pan Jašek píše:

"Za sebe můžu říci, že MVDr. C. Mikeš svým vyhýbavým postojem v kauze pronájmu městského bytu ztratil nejen politickou věrohodnost, ale i osobní noblesu"

Absolutně souhlasím, jen ještě malá poznámka . . . podle čeho se pozná "noblesa"?

2 o kolik stoupne cena bytu??


O Kolik stoupne cena bytu, když do něj nainvestujete 800 000,-?? O oněch 800 000,-?? To asi těžko, že?? Rozdíl v ceně tržní bude v řádech desetitisíců. Podle mého odhadu by majitelka mohla dostat v případě ukončení nájmu částku max. do 300 000,-Kč, které se navíc vzdala. Za investovaných 800 000,-Kč mi to nepřijde jako nějaká velká výhra. A navíc jsem slyšel, jak ten byt vypadal po posledním nájemci... Je škoda, že se nedochovala nějaká fotodokumentace. Mně osobně to přijde jako hon na čarodějnice. Zkrátka poškodit starostu za každou cenu a to se mi nelíbí. Zvláště když vidím kterým osobám o to jde především...... Když to shrnu, tak za to, že někdo ze svého opraví za 800 000,- městský byt, tak my ho tu budeme vláčet bahnem. Argumentace nízkým nájemným u mne také neobstojí. Kolik za ten byt platili předchozí majitelé?? O kolik víc by dal někdo dnes?? Měli jste všichni možnost se o byt přihlásit. Vaše opakované napadání starosty i jeho manželky je trapné. Ale Vy mu tím prokazujete dobrou službu, protože on díky této Vaší kritice "za každou cenu" stejně akorát posílí. Starosta má velké štěstí, že jeho odpůrci jsou takoví zoufalci, což ukázali několikrát na zasedání zastupitelstva.

2.2 klidně mě umínusujte


Tím se stejně nic nezmění. Jasné je to, že o pronájem toho bytu se mohl přihlásit kdokoli, jenže to nikdo neudělal. Teď se z toho dělá aféra za účelem poškození starosty. 

2.1 Byt


Dobrý den,

Co se týče toho bytu, tak něco jiného je cena zhodnocení a o to co bylo ve smlouvě. Článek smlouvy obsahoval úplně jiné znění, než říká občanský zákoník. A ještě něco pro nezasvěsené, článek 12.3 byl po dohodě mezi pronajímatele a nájemcem odstraněn a to až poté, co jeden ze zastupitelů se nechal slyšet, že v případě, že se tak nestane, podá trestní oznámení. A to se hned dalo vše do pohybu a já se ptám proč, když vše bylo cisté.  

2.1.1 a já se ptám


Proč nebylo podáno to trestní oznámení, když to nebylo čisté??? 

2.1.1.1 ASI TAK ...


...protože by místní tlučhubové museli zvednout zadek a udělat to a posléze nést následky za křivé obvinění ...

 

Jen kdyby tu možnost měli oni,to by se najednou našlo zkorumpovaných ...

 

ZÁVIST A JEN ZÁVIST ...

1 Že Vás to baví, to je


Že Vás to baví,

to je pořád keců jak k tomu přišel,jak se to zařídilo.atd.

Každý chce profitovat ze své práce,takže i starosta . Nevím co je na tom divného,zkrátka našel cestu jak na to a má byt zde ve městě, to je celé...

Vidím v tom jen závist,nic víc. A hlavně, je to Vámi všemi zvolený člověk,on se na tu radnici nedostal ze skladu budoucích politiků !!!

 

Pekař si taky nebude denně kupovat pečivo u konkurence za plnou cenu ...  Čest práci L.