Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Správní odbor informuje občany

Úsek cestovních dokladů

Dnem 1. března 2008 nabude účinnost zákon č. 106/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Uvedenou právní úpravou se od 1. března 2008 umožňuje zapisovat občany mladší 10 let do cestovního dokladu rodiče. Na základě zápisu mohou tyto děti překračovat státní hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu jsou zapsány.

Úsek občanských průkazů

Upozorňujeme občany, že dnem 31. prosince 2008 skončí platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 2003. Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností „bez omezení“, s výjimkou občanských průkazů občanů narozených  před 1. lednem 1936. O výměnu občanského průkazu můžete žádat v průběhu celého roku. Výměna OP za strojově čitelné občanské průkazy je bezplatná.

Úsek evidence obyvatel - ohlašovna

V současné době je na Městském úřadě v Mělníku uloženo 44 nalezených věcí, jsou to zpravidla klíče, věci nevyzvednuté z úschovny Českých drah, kola atd. Občané si vyzvedávají především věci, které nám postoupily České dráhy, dále nalezené klíče a v minulosti bylo vyzvednuto 1 dětské kolo. Pokud jsou součástí nalezených věcí i doklady, jsou vráceny na základě oznámení občanovi. Nalezené věci se uchovávají po dobu půl roku a po uplynutí lhůty pro vyzvednutí nálezu věci propadají do majetku obce. Nalezené věci si občané mohou vyzvednout na Městském úřadě v Mělníku, náměstí Míru 51 – správní odbor, evidence obyvatel – ohlašovna.

 

PhDr.Květa Mrázová
vedoucí správního odboruMěsto - z radnice