Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.

Pozor, poslední dny zbývají na podání přihlášky na grant!

Granty na rok 2008

Rada města Mělníka schválila na svém zasedání dne 15.10.2007 grantový program města Mělníka v oblasti kultury, zájmů a práce s dětmi pro rok 2008.

Granty budou udělovány na projekty podporující kulturní a společenský život ve městě, zejména v těchto oblastech: mimořádné aktivity v oblasti kultury, umění, zájmové činnosti a práce s mládeží, aktivity podporující rozvoj cestovního ruchu, aktivity navazující na tradice města a odkaz významných osobností města. Prioritním tématem roku 2008bude 90. výročí vzniku Československé republiky.

Formuláře přihlášek lze získat na Městském úřadu Mělník, odboru školství a kultury nebo na webových stránkách www.melnik.cz.

Přijímání přihlášek probíhá prostřednictvím podatelny nebo přímo na odboru školství a kultury vzhledem k tomu, že je možno okamžitě zkontrolovat úplnost přihlášky a případně vyžádat doplnění od předkladatele.

Termín pro přijímání přihlášek je 11.1.2008.

Mgr.Zuzana Jansová, vedoucí odboru školství a kultury MÚ MělníkMěsto - z radnice