Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.
Muzeum M

Bude omezena diskuse při jednáních zastupitelstva našeho města?

Na příštím jednání ZM, které se uskuteční v pondělí 21.11.2016, bude zastupitelům předložen ke schválení Nový jednací řád Zastupitelstva města Mělník. V rámci návrhu jsou nově zapracovány dva důležité body, které se týkají jak zastupitelů, tak občanů města, a přinášejí zásadní omezení možnosti veřejné diskuse.

Pro zastupitele je v návrhu nově dáno omezení, že k téže věci mohou mluvit maximálně dvakrát a pro občany je nově stanoveno, že jejich délka vystoupení je omezena na 5 minut. Je třeba zdůraznit, že vládnoucí koalice tento návrh již schválila v RM dne 7.11.2016 hlasy všech svých sedmi členů (Mé Město, TOP 09 + nezávislí, Mělničané). Protože má koalice také v ZM pohodlnou většinu 15-ti hlasů, je třeba předpokládat schválení tohoto omezení diskuse i zde.

Jako občas si kladu otázku, co vede současnou koalici k tomuto kroku? Pohled do důvodové zprávy mi odpověď nepřináší, neboť ta neobsahuje žádný text a tedy žádné zdůvodnění. Mohu tedy pouze spekulovat:

Omezení délky vystoupení u občanů na 5 minut je zřejmě snahou koalice, vyhnout se v budoucnu nekonečným vystoupením tazatelů, kteří jsou schopni se zacyklit a blokovat celé jednání ZM. Příklady z minulosti, kdy členka TOP 09 blokovala cca 1,5 hodiny chod ZM v otázce ceny vodného a stočného, nebo poslední příklad s „personální“ krizí v Informačním centru, takovému výkladu nahrávají. Budiž, jako tazatel se tedy vždy řádně připravím, a budu se v rámci časového limitu tázat jasně a stručně.

Proč ale vládnoucí koalice chce také zásadně omezit možnost vystoupení zastupitelů v rámci veřejné diskuse na ZM? To opravdu nechápu a jsem zásadně proti. Jednací řád totiž již dnes dovoluje rozpravu zastupitelů ukončit na návrh kteréhokoliv člena ZM. Nástroj na ukončení případné „nekonečné“ diskuse tedy již ZM má a není důvod nově omezovat zastupitele v jejich právu diskutovat, klást otázky a komentovat dění v našem městě. Nebo to snad mám chápat tak, že si vládnoucí koalice nepřeje další důkladné diskuse, kterých jsme byli v minulosti svědky při projednání témat jako „nájem městského bytu paní Mikešové“, „směny pozemků s paní Krausovou“, „sekání trávy panem Marounkem“ a dalších?

Věřím, že se všichni členové ZM nad tímto návrhem ještě do pondělí zamyslí a minimálně z něj vypustí bod, který nově plánuje omezit zastupitele při veřejné diskusi. 

Politika předchozí téma | následující téma

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

3 Re:


Zdá se, že se skutečně objevila řada nepochopení a mylných konstrukcí. Osobně jsem ten poslední, kdo by chtěl účelově zamezit otevřené diskusi. Pro lepší pochopení záměrů, které mě vedly k návrhu úpravy jednacího řádu, si dovolím předestřít situaci...

Jednání ZM na Mělníku měla dříve určitou úroveň, diskuse byla slušná, mluvilo se k věci, minimálně bez hrubostí a osobních urážek, "nepsaná" pravidla se dodržovala. To co se z něj stalo za poslední dva roky si dovolím srovnat s tržištěm. Lidé se k sobě, až na pár výjimek, chovají zákeřně, nevhodně, používají argumentační fauly, a je jedno, jestli jde o vystoupení občana nebo zastupitele. Marginálním věcem se věnuje nepřiměřená pozornost, ale akce za miliony se přecházejí. Veřejnost, která čeká na projednání bodu týkající se jich osobně, musí tři hodiny, někdy i více, čekat, než se může vyjádřit. Musí poslouchat nepodstatné dohady, cyklící se pseudoargumenty a paranoidní konstrukty, v horším případě jedovaté, jízlivé poznámky a urážky. Často s primárním účelem poškodit někoho, nikoliv pomoci projednávané věci. 

V takové situaci mě napadlo, že je skutečně čas připomenout, že i demokracie má svá pravidla (např. slušnosti, společného dojednávání podmínek pro vzájemnou diskusi, toleranci většinových rozhodnutí a akceptování formy jednání zastupitelstva), jinak je to anarchie bez pravidel zaštítěná vznosnými frázemi o demokracii. 

Jak ale přimět zastupitele a veřejnost, aby při vstupu do diskuse měla utříděné myšlenky, které jdou k meritu věci a nezabíhají k tématům, které s bodem jednání nemají nic společného, jak zabránit "cyklení"  a "košaťění"... zkrátka jak jednání zefektivnit... Inu, nastavením hranic tak, jak se to děje na konferencích, veřejných fórech, seminářích a workshopech. Nemá-li se jednat o přednášku nebo projev, pětiminutová doba pro vyjádření názoru, žádosti nebo argumentu je více, než dostačující. Reklama je schopna vám za třicet vteřin vnutit i to, co nechcete, nasměrovat vás, přimět něco koupit, upravit, zkrátka změnit rozhodnutí... občan na to má pět minut. 

V případě zastupitelů jde ještě o něco jiného. Jak zkultivovat formu vystoupení? Omezením četnosti nám nezbude, než si skutečně utřídit to, co chci říct, reflektovat argumenty, které položím na stůl. Mám dvě příležitosti, tak ať je naplno využiji, smysluplněji, než jen plácnutím do vody. V případech, kdy je ale cílem primárně napadat, urážet, hlavně, že to "bude na kameře", nepomůže nic. Tehdy je to především na osobnosti předsedajícího. Pokud tápe, nepomůže mu žádná zákonná úprava ani hranice daná jednacím řádem. Nejzajímavější na celé věci je, že možnost omezit počet vystoupení zastupitelů na dvě je v jednacím řádě už 6 let!! Nejedná se tedy o žádnou novinku, pouze se upravila formulace. To by halasní kritici z řad zastupitelů měli už minimálně dva roky vědět.

Vždy je to pouze a jenom o lidech.

Zkrátka, to vše mě vedlo podívat se do jednacích řádů různých měst, včetně těch nejbližších (Neratovice a Kralupy). A překvapilo mě, že všechny měly ošetřené jak vystoupení zastupitelů, tak veřejnosti. Pro představu:

 

MLADÁ BOLESLAV

Zastupitelstvo se může usnést na omezujících opatřeních podle průběhu jednání, např.:

-nikdo nemůže mluvit v téže věci vícekrát než dvakrát,

-doba diskusního vystoupení se omezuje (maximálně však na 5 minut a u předkladatele na l0 minut),

-technické poznámky se zkracují na dobu 3 minut.

 

KUTNÁ HORA

Diskuse je zpravidla omezena 5 minutami, technická poznámka15 sekundami 

 

PŘÍBRAM

Zastupitelstvo se může podle průběhu jednání usnést na omezujících opatřeních: a) nikdo nemůže mluvit v téže věci vícekrát, než dvakrát, b) doba diskusního vystoupení se může omezit do 5 minut, c) doba diskusního vystoupení občanů se může omezit na dobu 3 minut.

 

CHEB

Bod „Dotazy a připomínky občanů“ trvá nejdéle třicet minut a vystoupení každého občana k jedné záležitosti může trvat nejdéle tři minuty.

 

KOLÍN

Délka jednotlivých vystoupení je omezena na 5 minut. Občané se hlásí do rozpravy prostřednictvím vyplněné přihlášky. Délka vystoupení je omezena na 3 minuty

 

KRALUPY

Na Návrh předsedajícího může zastupitelstvo stanovit maximální dobu diskusního příspěvku a omezit počet diskusních vystoupeni jednotlivých zastupitelů k projednávanému bodu programu (např. ne více než dvakrát)

 

NERATOVICE

Občan se přihlásí k uplatnění svého práva vystoupit v bodu Vystoupení občanů písemně u zaměstnance MěÚ. Občan může vystoupit v bodě Vystoupení občanů pouze jednou, délka příspěvku je omezena na pět minut. Předsedající může v odůvodněných případech limit stanovený pro vystoupení prodloužit.

 

Chtěl jsem předložit návrh, který dává časový limit veřejnosti, a četnost vystoupení bez časového omezení zastupitelům. Pokud se na něm většinově neshodneme, budu demokraticky akceptovat přání zastupitelů udržet současnou "štábní (ne)kulturu" jednání zastupitelstva, byť si o ní myslím cokoliv.

Na závěr si dovolím částečně nesouhlasit s panem Dohnalem. Jednání ZM by měla být efektivní, což neznamená omezovat kohokoliv na jeho právech diskutovat a klást otázky. Připomínám ale, že existuje institut pracovních zastupitelstev, která jsou právě k "nekonečné" diskusi a otázkám určena tak, aby byly pochopeny základní záměry. To, že na taková jednání někteří jedinci nebudou chodit (z důvodu nepřítomnosti kamer) je záležitost jiná. Na řádné jednání ZM by ale měli členové chodit připraveni.  

Doufám, že jsem srozumitelně předestřel důvody takového návrhu, přeji všem pěkný den a srdečně zdravím

Petr Volf

3.3 Návrh nového jednacího řádu stažen z projednání


Na pondělním jednání ZM byl materiál stažen z jednání. Ale zůstává z toho divná pachuť. 

Návrh na omezení diskuse byl předložen bez odůvodnění (v rozporu s platným jednacím řádem ZM) a následně byl ještě před samotným projednání stažen také bez odůvodnění. Prostě ticho po pěšině.

Souhlasím s panem Volfem, že někdy v rámci diskuse na ZM zaznívají zbytečné osobní invektivy a ironické poznámky, ale celkově jsem přesvědčený o tom, že se nejedná o nic fatálního. Důležité ale je, že se při jednáních ZM ze strany občanů a opozice otevírají důležité body k diskusi a je požadováno vysvětlení kompetentních osob.  

Věřím tedy, že možnost otevřené diskuse zůstane v našem městě zachována i v budoucnu.

3.2 slepota koalice


Pane Volf, od vzniku Mělničanů, jsme je jako rodina patriotů  volili, tedy i Vás. Bohužel vy jak se říká " pro stromy nevidíte les". Jsem jako signatářka charty 77 a členka občanského fóra proti omezení co navhujete. Za toto jsem celý život nebojovala.  Cesta do pekel je dlážděna dobrými umysly a to tu už jednou bylo a děkuji nechci. Jistě by se dal dát dohromady jiný seznam měst, kde to takto omezeno není. Bohužel mám dojem a nejen já, že pravý důvod jsou nedávno řešené kauzy. Vám opravdu nevadí věci jako pronájem bytu a nehorázná smlouva, neexistující vinice (váš kolega radní učitě nevěděl, že je tam chyba co??), předražená Pražská a vrchol vší drzosti to sekání trávy (to bylo na odstoupení). Ptám se znova, Vám toto jako slušnému a vzdělanému člověku opravdu nevadí (slib zastupitele - hájit zájmy města - né členů party). Učitě se udělalo i mnoho dobrých a smysluplných věcí a je dobré Vám poděkovat. Není umění se jen chválit,ale umět přiznat chyby. Ale nechci se zastávat opozice (určitě není svatá), ale kdyby jste byl na jejich místě mlčel by jste, jen jim naháníte svým postojem vodu na mlýn. Vždyť je to do nebe volající a to že se jak píšete přecházejí věci za milióny, to je pravda. Ale pár záznamů jsem shlédla (už to nedělám, mám vysoký tlak) , tak na zastupitelstvu jsou zastupitelé a není jich málo co snad ještě nemluvili a to hlavně z koalice??To nemají vlastní názor??Mám doma plno letáku z voleb a to bylo řečí a teď mlčí. Kdyby jsi všichni zastupitelé plnili jsou roli se vší vážností a ke každému materiálu by měli nějakou připomínku (přeci nemůže člověk rozumět všemu), tak i s tím omezením co jste navrhoval?, tak tam budete do rána. Závěr s tohoto co se zde děje je takový, že jste Mělničané ztratili za naši rodinu prozatím 6 hlasů a je nám to docela líto,ale ještě uvidíme. Možná se tomuto mému názoru zasmějete, ale komunisté se také 40 let smáli a taky tak dopadli. Demokracie má své kouzlo, že se role mohou obrátit, někdy se mi zdá, že se na to často zapomíná. Chce to trošku pokory a né postupovat, teď vládnem my a hotovo.Ty co tzv. vládnou mají větší zodpovědnost než opozice a musí odolat opojení mocí. Na mělníčku jsem nově, syn mě zde musel zaregistrovat atd, já to neumím,ale už jsem se k tomu musela vyjádřit, to prostě nešlo, většinou to zde jen čtu. Přeji Všem hezké Vánoce a Nový rok. Myslím, že to byl můj první a poslední příspěvek. Polepšete se protože  pýcha předchází pád.

3.1 umlčení opozice


Dobrý den pane Volfe,

váš návrh omezit diskuzi zastupitelů a tento váš příspěvek mě přiměl registrovat se na Mělníčku.

Můžete prosím uvést příklady jednacích řádů zastupitelstva, kde není uvedena pouze možnost omezení počtu příspěvků, ale je rovnou, jako ve vašem návrhu, omezen počet vystoupení zastupitelů?

Věřím že si rozumíme - rozdíl mězi možností a taxativně daným omezením.

Děkuji za odpověď.

PS: Porovnání konference a zastupitelstva je snad jen nedopatřením. Na konferenci totiž máte přednášející a publikum, na zastupitelstvu 21 rovnocených hlasů.

3.1.1 Umlčení opozice?


Nadpis Vašeho příspěvku předjímá Váš postoj. Nikdo opozici umlčet nechce. Přečtěte si ještě jednou, o co mi jde. Děkuji

PV

3.1.1.1 umlčení opozice


Dobrý den pane Volfe,

Váš návrh zase předjímá, že příspěvky zastupitelů budou osobní útoky a neužitečné žvásty.

Příkladu jednacího řádu města s omezením počtu příspěvků zastupitelů se tedy nedočkám. Škoda.

Přesto Vám přeji vše dobré a požehnané svátky.

2 Změna je v rozporu s doporučením ministerstva vnitra


Metodické doporučení Ministerstva vnitra ČR k jednacím řádům zastupitelstev obcí dovoluje časově i počtem vystoupení omezit právo občana vyjádřit se k dané věci na zastupitelstvu obce. Délku vystoupení občana obce omezenou limitem 5 minut považuje za dostatečnou. Pokud se tedy radniční koalice rozhodla, že je zapotřebí dát vystoupením občanů na zastupitelstvu obce pětiminutový náhubek, nezbývá než konstatovat, že je to sice v souladu s autoritativním výkladem, zato v rozporu s proklamovanou otevřeností a vstřícností při vedení města, ke které se koaliční strany zavázaly v koaliční smlouvě.

Co se týče realizace práv člena zastupitelstva obce, jejich „usměrnění“ považuje výklad ministerstva vnitra za diskutabilní. Za přípustné shledává např. možnost upravit poskytování informací kopiemi dokumentů, připouští i přiměřené omezení doby vystoupení; v žádném případě však nepřipouští omezení práv zastupitele v četnosti vystoupení v dané věci. Navržená úprava jednacího řádu mělnického zastupitelstva je proto v rozporu s metodickým doporučením ministerstva vnitra, a to z prostého důvodu: výrazným způsobem zasahuje do práv člena zastupitelstva obce.

1 Topka to nepodpoří


Myslím, že zástupci TOPKY, tedy slušní lidé toto nepodpoří, takže to dopadne dobře. Byla by to cesta zpět k roku a před 1989. Není to demokratické. Návrh považuji tak trošku za nedorozumění, Volf to sice navrhnul,ale jeho nápad co mi říkal není, jen to předkládá.