Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! [email protected]

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Informace neziskovým organizacím v sociálním službám

Město Mělník každoročně poskytuje neziskovým organizacím poskytujícím sociální nebo humanitární služby příspěvek na jejich činnost.

Vzhledem k tomu, že v loňském roce některé organizace nestačily finanční prostředky využít do konce kalendářního roku, budou pro rok 2008 přijímány žádosti o příspěvek na činnost organizace do konce dubna 2008. Následně potom bude rozdělení finančních prostředků na příspěvky předloženo radě města ke schválení. Příspěvky  budou vyplaceny do konce prvního pololetí. Prioritně budou podporovány aktivity uvedené v Komunitní plánu sociálních služeb Mělník.

Žádost o příspěvek je ke stažení na www.melnik.cz, rubrika jak žádat o, rodina nebo ji mohou zástupci neziskové organizace předat na odboru sociálních věcí a zdravotnictví paní Pastorkové, tel. 315 635 345.

Mgr.Drahomíra Pavlíková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictvíMěsto - z radnice