Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Informace pro občany se zdravotním handicapem

Začátek roku patří na úseku pomoci osobám zdravotně znevýhodněným ( na odboru sociálních věcí) především žadatelům o příspěvek na provoz motorového vozidla.  Chtěli bychom vám poděkovat za trpělivost a pochopení, které máte s námi i  s ostatními klienty, protože není lehké zvládnout a vyřídit za den 100 i  150 klientů, ať už osobně či telefonicky.

V současné době také rozesíláme dopisy, ve kterých se  žadatelé, poskytovatelé sociálních služeb a pečující osoby dozvědí o změnách týkající se  příspěvku na péči, ke kterým došlo od 1.1.2008.

Z toho dopisu je pro vás nejdůležitější ta informace, že podstatě každou skutečnost, která má vliv  na výpočet či výplatu příspěvku na péči, je nutné do 8 dnů nahlásit některé z našich sociálních pracovnic. Může jít o změny méně či více podstatné, takže je nejlepší zavolat k nám na  úsek pomoci osobám zdravotně znevýhodněným, a my vám  okamžitě řekneme, jak dále postupovat.  Někdy bude stačit pouhý telefonát, jindy vám zašleme tiskopis, na kterém změnu popíšete, a nebo zajedeme na kontrolní sociální šetření, a tím bude situace vyjasněna.

Dále upozorňujeme na význam tiskopisu  „Oznámení o poskytovateli pomoci“, který jste dostali do schránky společně se shora uvedeným dopisem.Velmi vás žádáme o vyplnění zmíněného tiskopisu a zpětné zaslání na náš úsek, byť u vás k žádné změně nedošlo.

Tímto vyplněným tiskopisem, který podepíše žadatel, pečující osoba nebo poskytovatel sociálních služeb, se zavážete k tomu, že každá ze zmíněných osob je srozuměna s tím, že nahlásí veškeré změny, o kterých jsme vás informovali. Z toho pro vás  vyplývá, že pokud není žadatel schopen změnu hlásit, je povinností pečující osoby, či poskytovatele péče, aby tuto povinnost splnil, samozřejmě do 8 dnů.

Doufáme, že vás tato skutečnost nebude příliš zatěžovat, a že spolupráce mezi vámi a námi bude na stejně dobré úrovni jako do dnešních dnů. Nejde o nic jiného, než o to, aby byly příspěvky  v sociální sféře vypláceny na správné adresy, do správných rukou a ve správných částkách.

 

Jana Matajsová, vedoucí úseku pomoci osobám zdravotně znevýhodněným

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MÚ Mělník

 Město - z radnice