https://www.traditionrolex.com/7

 Zápisy do mělnických základních škol – POZOR ZMĚNA | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Zápisy do mělnických základních škol – POZOR ZMĚNA

Vážení rodiče, na základě změny zákona č. 561/2004 Sb. byly zápisy do prvních ročníků základních škol posunuty na měsíc duben. 
V mělnických školách proběhnou zápisy k povinné školní docházce v termínu 10. – 12. 4. 2017. Pozvánku na konkrétní termín obdržíte na adresu budoucího prvňáčka od školy, do které spádově patříte (vyhláška o společných školských obvodech uvedená na webu města). V případě, že vaše dítě není ještě dostatečně vyspělé pro školní docházku, má ředitel školy možnost vydat rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky. Tehdy musí zákonný zástupce v den zápisu k němu přijít a předat řediteli žádost o vydání rozhodnutí o odkladu spolu s doporučením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa. 

Povinné předškolní vzdělávání a zápisy do mělnických mateřských škol 

Od ledna, respektive září 2017 nastává pro předškoláky povinné předškolní vzdělávání.  Tato povinnost nastává od počátku školního roku, následném, po dni kdy dítě dosáhlo pátého roku věku.  
Např. Dítě, kterému je 7. 9. 2016 pět let (tedy ve školním roce 2016/2017), má povinné předškolní vzdělávání až následující školní rok, tedy ve školním roce 2017/2018. Zákonný zástupce tedy v době zápisů do mateřských škol přihlásí dítě v dané mateřské škole ke vzdělávání. Mělnické mateřské školy mají stanoven taktéž spádový obvod (vyhláška o společných školských obvodech mateřských škol uvedená na webu města). V případě, že rodiče volí jiné vzdělávání (např. individuální, lesní školku apod.) musí to řediteli vybrané mateřské školy oznámit v den zápisu. Děti již přijaté do předškolního zařízení v tomto zařízení zůstávají a vzdělávají se v něm i nadále. Vzhledem k výše uvedenému nebudou mělnická předškolní zařízení posílat předškolákům pozvánky k zápisu. Termín pro zápisy do předškolních zařízení je již také stanoven zákonem, a to na první dva týdny v květnu.  Mělnické mateřské školy stanovily termín pro zápis na 10. 5. 2017 od 9.00 do 16.00 hodin.

Bc. Monika Nová, DiS., vedoucí oddělení školství MÚ MělníkMěsto - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7