Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! [email protected]

KIZ Štětí - program na leden 2017


KULTURNÍ STŘEDISKO MĚSTA ŠTĚTÍ

Program na leden 2017

tel./fax: 416 812 401,  www.steti.cz

2. ledna    Informační centrum
        FRANCIE - PROVENCE
        Výstava fotografií Václava Šmejkala

2. ledna    Městská knihovna
        ZPUSTOŠENÉ POVRCHY, KTERÉ ZAPOJÍ FANTAZII
Výstava fotografií Růženky Ložkové.

6. ledna    kostel sv. Šimona a Judy, Štětí
        TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
            Koncert dětského sboru Euphonia ZUŠ Kralupy n. Vltavou. Řídí Ing. P. Kšicová.
začátek v 18.00                                         vstupné dobrovolné
                                                
13. ledna    kino Štětí
        HUDEBNÍ RACHOT TROCHU JINAK    
Progressiv art rock zazní živě ve skladbách od Muse, S. Wisona, Rush, Pink Floyd, Deep Purple ad. v podání vynikajících štětských muzikantů.
Účinkují: T. Kašpar, M. Kašpar, J. Kalous, Z. Imramovský, M. Skořepa a hosté.
                       začátek ve 20.00                                                              vstupné: 100,- Kč

14. ledna    sál Kulturního střediska
SPOLEČENSKÝ PLES MĚSTA ŠTĚTÍ
účinkují: Orchestr Ladislava Bareše, TK Rytmus Roudnice n. L., host večera Heidi Janků, moderuje Tomáš Mikulský.
                       začátek ve 20.00                                                              vstupné: 120,- Kč

15. ledna    kino Štětí
SVÁŤOVO LOUTKOVÉ DIVIDLO
Pohádka O rozmarné princezně.
začátek v 15.30                                                vstupné: 30,- Kč

16. ledna    sál Kulturního střediska
SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE PRO DŮCHODCE
účinkuje: J.Kačanyi
začátek ve 14.00                                                     vstup zdarma

18. ledna    Městská knihovna
        LEDNOVÁ TVOŘIVÁ DÍLNA
Tvorba masopustních masek s Jindrou Homolovou v dětském oddělení knihovny. Akce je určena pro děti!
začátek v 16.00                                                     vstup zdarma

23. ledna     PSYCHOSOMATIKA II – ŘEČ TĚLA I DUŠE
        Beseda s Blankou Braunšveigovou v přízemí Městské knihovny.
začátek v 16.00                                           vstup zdarma

26. ledna     malý sál Kulturního střediska

        POSTŘEHY ZE SEVERNÍHO VIETNAMU
Beseda a ukázky fotografií s Jřím Kejdanou
začátek v 19.00                                                  vstupné dobrovolné

29. ledna    sál Kulturního střediska
SVÁŤOVA DISKOTÉKA V POHÁDKOVÝCH MASKÁCH
účinkuje: Sváťovo loutkové dividlo s pohádkou a soutěží o nejhezčí masky a spoustou písniček nejen k tanci.
        začátek v 15.00                                               vstupné: 30,- Kč

Změna programu vyhrazena

 

Připravujeme na měsíc únor :

13. 2.          Společenské odpoledne pro důchodce – KS
14. 2.    O křišťálovém srdci – pohádka pro MŠ a ZŠ – kino
19. 2.        Sváťovo loutkové dividlo – Operníkové chaloupce – kino
22. 2.      Dětský karneval DDM Štětí – sál Kulturního střediska
23. 2.      Halina Pawlowská – kino

Plesová sezóna v KS Štětí:

14. 1.        Společenský ples města Štětí
20. 1.         Myslivecký ples Texal Radouň
  4. 2.        Maturitní ples VOŠ OT a SŠ Štětí – D4
11. 2.         Ples hasičů 
17. 2.        Maturitní ples VOŠ OT a SŠ Štětí – M4
18. 2.        Ples Mateřských škol
24. 2.        6. Štětský reprezentační policejní ples 
25. 2.           Ples Červeného kříže
10. 3.        Ples VOŠ Štětí 
17. 3.         Myslivecký ples Račice
24. 3.         Ples Severočeské harmonie
25. 3.         Radouňský babský bál

Změna programu vyhrazena

 Kultura