Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

ÚZSVM prodal ve veřejné dražbě Žilkovu vilu za 7 mil. Kč


ÚZSVM dnes prodal ve veřejné dražbě Žilkovu vilu v Mělníku za 7 mil. KčÚřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodal ve veřejné dražbě historickou Žilkovu vilu v Mělníku. Jednalo se o první veřejnou dražbu podle zákona o veřejných dražbách od loňské novely zákona o majetku státu, která umožnila ÚZSVM dražit vlastními zaměstnanci.

​„Protože jsme před novelou zákona o majetku státu nemohli dražit vlastními zaměstnanci, po mém nástupu jsem zavedla výběrové řízení s aukcí, které se veřejné dražbě velmi podobá. To se mimořádně osvědčilo a výnosy pro stát se zvýšily o desítky milionů korun. Zaznamenali jsme i aukci se 141 příhozy nebo aukci, kdy se výsledná částka vyšplhala o téměř 600 %,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. „Nyní budeme více využívat i veřejnou dražbu podle zákona o veřejných dražbách, což považuji za další krok k větší transparentnosti,“ dodala Kateřina Arajmu.

Minimální cena byla v dražbě stanovena na 6,5 milionu korun, nejnižší příhoz pak na 50 tisíc. Dražby se účastnili dva zájemci, výsledná cena se po 9 příhozech zastavila na 7 mil. Kč. Vítězem dražby je fyzická osoba.

Stavba č. p. 204 se nachází v Mělníku v ul. Nová, byla postavena v letech 1906-07 ve stylu vídeňské secese jako rodinná vila podle návrhu architekta Bohumila Hübschmanna. Stavba je známá pod názvem Žilkova vila, žil zde a pracoval prof. ThDr. Fr. Žilka, významný český bohoslovec a farář evangelického sboru. Jde o hodnotné architektonické dílo v památkově chráněném pásmu zámku a historického jádra města Mělníka. Dům se souvisejícími pozemky prodali v r. 1986 tehdejší vlastníci Ministerstvu vnitra České socialistické republiky. Hospodářskou smlouvou ze dne 15. 11. 1990 bylo právo hospodaření k nemovitostem převedeno Městskému národnímu výboru Mělník. Kupní smlouvou z 3. 6. 1991 prodalo město Mělník nemovitosti Úřadu práce v Mělníku za kupní cenu 250.000,- Kčs. Ten objekt přestavěl pro administrativní účely - ve vile nejdříve sídlil Úřad práce a následně Odloučené pracoviště Mělník ÚZSVM. Pracoviště bylo zrušeno v roce 2014.

Zdroj: MATMěsto