https://www.traditionrolex.com/7

 Městská policie Mělník informuje | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská policie Mělník informuje

V pátek 11.1.2008 byly vybrány schránky důvěry, v nichž byly nalezeny 2 platební karty, 6 svazků klíčů, 12 občanských průkazů, 2 cestovní doklady,1 řidičský průkaz, 4 peněženky s doklady a jedna s finanční hotovostí 560 korun.

11.01.2008, 21:09 hodin

Dne 11.1.2008  ve  21:05  hodin  oznámil  na  linku  156, že poblíž parkoviště na sídlišti Pivovar  převrátila mládež velkoobjemové  kontejnery. Nyní  se zdržují  na  dětském hřišti.  Oznamovatel se  odmítl  představit, uvedl, že se bojí případné odvety.  Hlídka MP  zastihla skupinku mládeže sedící na lavičkách v prostoru  dětského hřiště. Jednalo  se o pět mladíků ve věku 18 let. Chlapci popírali, že by převraceli kontejnery. Byli však ochotni dobrovolně  uvést  prostor do  původního stavu.  Následnou kontrolou  bylo  zjištěno,  že nevznikla  žádná hmotná  škoda. Pouze  jeden mladík  se choval  arogantně a jevil  známky  požití  alkoholu  či  jiné  návykové  látky.  V  průběhu prováděného zákroku  se na  místo  dostavila  matka  výše  jmenovaného a  uvedla, že má se synem již delší dobu značné problémy,  není schopna jej zvládnou a výslovně uvedla, že se za něj stydí. I k  matce se jmenovaný choval hrubě a slovně ji urážel. Po ukončení zákroku byli mladíci z hřiště vykázáni, neboť tento prostor je určen  pouze dětem.

Dne  13.01.2008 byla hlídkou MP prováděna kontrolní činnost v  městské  části Blata. Hlídka při této činnosti zjistila, že v ulici U Borku  za   objektem  Českých  drah  se  nachází  začínající  skládka  komunálního  odpadu, tvořená například  starými  díly z  motorových vozidel. Bylo zde i několik plastových  odpadových pytlů, v nichž byly nalezeny písemnosti,   které  by  mohly  svědčit o  původci skládky.  Strážníci pořídili fotodokumentaci a celou věc předali na  Správní odbor  MÚ Mělník k dořešení.        

13.01.2008,  13:16 hodin

Dne 13.01.2008  ve 13:16  hodin telefonicky  oznámil muž, že  v u mlazických tůní provádí povolený výřez spadlých stromů. Sdělil, že je zde skupina Rómů, kteří zde kácí stromy – i ty, které nebylo povoleno kácet.  Strážníci na místě zjistili, že se oznámení zakládalo na pravdě.  Vedle panelové cesty se  nacházela dvě vozidla a skupinka čtyř Rómů. V jednom vozidle již bylo naloženo dřevo. Těžba  dřeva byla prováděna za pomoci motorové pily a několika seker.  Hlídka   požádala  uvedené muže  o podání vysvětlení k celé věci. Muži sdělili, že zde viděli  již několikrát osoby vyřezávající spadlé stromy, takže se domnívali, že  se  jedná  o povolenou činnost. Strážníci muže upozornili, že se dopustili přestupku, protože nemají potřebné povolení ke kácení. Celá věc bude předána na Správní odbor  MÚ Mělník k dořešení.

Svatopluk Zachoval, ředitel Městské policie Mělník


Město - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7