Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Živnostenský odbor upozorňuje podnikatele na novelu

Od března letošního roku bude účinná novela (č.344/2007 Sb.) obchodního zákoníku, která  mimo jiné, rozšiřuje povinné náležitosti obchodních listin a internetových stránek podnikatelů.

Jestliže má dnes podnikatel internetové stránky, je povinen na nich  od března uvádět úplné údaje. Těmito úplnými údaji se dle novely zákona rozumějí údaje o své firmě, jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle. Podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku musejí na internetových stránkách povinně uvést údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky.Ostatní podnikatelé musejí uvést údaj o zápisu do jiné  evidence, v níž jsou zapsáni (např.živnostenský rejstřík).

Takové údaje jsou podnikatelé povinni uvádět i na obchodních  listinách tj. objednávkách, obchodních dopisech, fakturách  a smlouvách. Bližší podrobnosti vám rádi poskytnou pracovníci živnostenského odboru.

 

Zdeňka Skořepová vedoucí živnostenského odboru

 Město - z radnice