Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Pokles kriminality na Územním odboru Mělník


V loňském roce došlo na Územním odboru Mělník k poklesu kriminality o 274 případů.

Na Mělnicku bylo spácháno celkem 1584 trestných činů. Z toho bylo objasněno 809 případů, což je téměř 51,1%

Nejvíce se na kriminalitě podílí majetková trestná činnost, 741 trestných činů, což je 46,6%  celkové kriminality. I tady jsme však zaznamenali pokles, při srovnání s rokem 2015 o 180 případů. Nejvyšší pokles oproti roku 2015 byl zaznamenán u prostých krádeží  (-165 případů). Nejčastější majetkovou trestnou činností jsou krádeže vloupání do ostatních objektů, např. garáže, sklepy, hospodářská stavení, (101), krádeže v jiných objektech (97) a krádeže jízdních kol (62). Bylo zadokumentováno  50 případů krádeží motorových vozidel (-49) a 50případů krádeže věcí z automobilů (-36)

Násilná trestná činnost klesla o 14 případů, ze 118 na 104. Objasněnost činila 71,2 %. Loni nedošlo k žádné vraždě. Ublížení na zdraví bylo spácháno 39x, nebezpečné vyhrožování 23x a loupeže 13x (žádná na finanční instituci).

U mravnostní kriminality došlo k mírnému nárůstu, z 18 na 23 činů, ale naopak vzrostla o 14% objasněnost, a to na  69,6%. Převážnou část  skutků tvoří  9 případů pohlavního zneužití a 6 znásilnění.

Co se týká hospodářské kriminality, bylo v loňském roce zjištěno 164 skutků, což je o 18 méně než v r. 2015. Největší část tvoří neoprávněné držení platebního prostředku (43), následované podvodem (33) a zpronevěrou (18). Stíháno bylo 96 osob (+13), z toho 33 žen (+12). I v této skupině se zvýšila objasněnost z 38,5% na 41,5%.

V uplynulém roce bylo stíháno celkem 977 osob (meziročně +45, z toho 504 recidivistů (-45). Mladiství ve věku od 15 do 18 let se podíleli na 15 trestných činech, mládeží do 14 let bylo spácháno 7 činů jinak trestných.

Při závěrečném shrnutí lze říci, že kriminalita v loňském roce opět klesla a objasněnost se podařilo zvýšit na  více než 51 %. Za poslední desetiletí je kriminalita na nejnižší úrovni. Ve všech oblastech kromě mravnostních trestných činů došlo k poklesu. Největší pokles byl u krádeží prostých. Nemalou měrou se na vývoji kriminality podílí i spolupráce s dalšími subjekty v rámci prevence kriminality  a zapojení všech tří velkých měst, Mělník, Neratovice, Kralupy nad Vltavou do preventivního projektu Krajského ředitelství policie Středočeského kraje „Bezpečné město“.

Od začátku roku  se do projektu zapojilo město Mšeno, Liběchov a obec Hořín. Během roku se zapojí i další města a obce.

por. Mgr. Markéta Johnová
tisková mluvčí P ČR Mělník
P ČR MělníkZpravodajství