Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

NEVIDÍME, NESLYŠÍME, ALE CÍTÍME...

09/03/2017 - 13:00
20/04/2017 - 18:00
iCal
 

Hudební sál MKD Mělník

Nahlédnutí do světa lidí s hluchoslepotou a seznámení s jejich výtvarnou tvorbou.
Výstava pořádaná Klubem přátel červenobílé hole z.s.

Vernisáž výstavy proběhne ve středu 8. března v 17.00 hodin v MKD Mělník.

Klub podporuje především rozvíjení kulturních aktivit a tvořivosti. Pořádá návštěvy kulturních a společenských akcí, poznávací výlety a dále pobytové akce se zaměřením zejména na výtvarnou tvořivost a propagační akce, jako jsou tématické výstavy související především s postižením hluchoslepotou.

Výstava je putovní. Jejím cílem je seznámit co nejširší veřejnost s hluchoslepotou a vším, co toto postižení obnáší. Na výstavních panelech najdou návštěvníci informace o komunikačních prostředcích hluchoslepých, kompenzačních pomůckách, organizacích poskytujících služby a především o činnosti Klubu přátel červenobílé hole. Součástí výstavy jsou rukodělné výrobky hluchoslepých klientů a fotografie z akcí klubu.

Výstava potrvá do 20. dubna 2017.

Vstup zdarma

Více informací najdete na http://www.mekuc.cz/akce/nevidime-neslysime-ale-citime/

PřílohaVelikost
nevidime_vystava.jpg90.89 KB