https://www.traditionrolex.com/7

 Jak byla na Mělníku v roce 2007 využívána tísňová linka 156 | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Jak byla na Mělníku v roce 2007 využívána tísňová linka 156

Městská policie Mělník je držitelem licence na provozování samostatné tísňové linky 156. O tom, že toto číslo je pro občany Mělníka již nepostradatelné, svědčí tisíce telefonátů za rok. V drtivé většině jsou to tísňová volání s žádostí o pomoc. Všechny telefonáty na tuto linku jsou digitálně ukládány v paměťové schránce a je možno se k nim zpětně vracet pro případnou kontrolu, či vyhodnocení. V mnoha případech včasným přijetím hovoru a následným opatřením městské policie byl zachráněn lidský život.

 V roce 2002, kdy bylo nutno obnovit prioritu této linky tak, aby nedošlo k jejímu odpojení, Městská policie Mělník toto provedla v předstihu a linka přešla do nového režimu bez výpadku. Okolním městským policiím se toto opatření nepodařilo včas uskutečnit, a proto se občané okolních měst a obcí při využití mobilních sítí v případě volání čísla 156 dovolají na Městskou policii Mělník. I po předchozích upozorněních se v roce 2007  jen občané Neratovic dovolali v  573  případech k nám na operační pracoviště. Vždy musela operátorka věc předat a nebo učinit jiná účinná opatření, aby byla těmto občanům poskytnuta požadovaná pomoc.

Na lince 156 bylo v roce 2007 zaznamenáno celkem 7 349 hovorů, kdy v 89,6% se jednalo o žádost o pomoc. V ostatních případech se jednalo o omyl nebo zneužití této linky.       

Svatopluk Zachoval, ředitel Městské policie MělníkMěsto - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7