https://www.traditionrolex.com/7

 Městská památková zóna Mělník v roce 2008 | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská památková zóna Mělník v roce 2008

Letošní rok by mohl být pro podobu Městské památkové zóny Mělník rokem vskutku přelomovým. Po mnoha složitých jednáních a dlouhé přípravě se ke svému zdárnému konci přiblížily práce na projektech revitalizace historického centra našeho města, kterému by se po několika desetiletích měla opět navrátit důstojná tvář. Zároveň nás však v letošním osmičkovém roce čekají i mnohé další zajímavé projekty, které jistě pomohou ke zvýšení atraktivity města .

Historické centrum Mělníka je až na výjimku centrálního náměstí a dvou ulic (Ostruhová, Zámecká) pokryto asfaltovým povrchem, který je na mnoha místech v dosti kritickém stavu (záplata střídá záplatu) a celkově nepůsobí vůbec přívětivým dojmem. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto, že při plánované rekonstrukci kanalizačního řádu v centru města dojde na základě architektonické studie zároveň k novému předláždění ulic tak, aby tato část města Mělníka dostala opět důstojnou podobu, která koresponduje s jeho historickým vývojem. Předmětem studie byl také návrh nového mobiliáře, který citlivě reaguje na tvář historického centra, ale zároveň nezakrývá dobu svého vzniku z počátku 21. století. Tímto mobiliářem bude postupně sjednoceno celé historické centrum města tak, aby dostalo jednotnou podobu.

Ke konci března by měly být ukončeny práce na zpřístupnění studny pod náměstím Míru. Jedná se vskutku o jedinečné dílo, jehož parametry ohromí nejednoho návštěvníka. Spolu se zpřístupněnou vyhlídkou z věže kostela sv. Petra a Pavla, otevřeným parkánovým příkopem, pohledem na soutok Labe a Vltavy a zajímavými expozicemi muzea bude studna jistě představovat jedno z velkých lákadel pro návštěvníky našeho města.

Po otevření parkánového příkopu veřejnosti v loňském roce bude letos přistoupeno k průzkumu, dokumentaci a také postupné opravě parkánové zídky oddělující Jungmannovy sady a parkánový příkop. Dle předběžného posudku odborníků z Národního památkového ústavu může průzkum této zdi přinést mnohá překvapení a cenné informace.

Nejen hodnotné památky středověké se nachází v našem městě, ale také je možno na samotné hranici Městské památkové zóny najít velmi hodnotnou funkcionalistickou stavbu, která svými kvalitami ostatní zastiňuje. Jedná se o Masarykův kulturní dům, který slouží jako stánek kultury ve městě, ale také zároveň jako památník obětem první světové války. V současné době je tato budova navržena na prohlášení za kulturní památku a nezbývá než doufat, že Ministerstvo kultury ČR k tomuto kroku přistoupí co nejdříve. Během loňského roku proběhla výměna pláště na vstupním portiku, vchodových dveří a oken. Dalšímu kulturnímu a společenskému rozvoji však brání nedostatečná nosnost stropů v prvním patře, která znemožňuje pořádání větších společenských akcí a plesů. V letošním roce proto bude zpracována dokumentace na zesílení nosných konstrukcí a odstranění nepůvodních zásahů, po jejíž realizaci by v MKD mělo vzniknout zázemí pro pořádání akcí až pro 250 lidí. Dále budou pokračovat práce na rekultivaci zeleně v okolních sadech.

Ve spolupráci s Odborem životního prostředí a zemědělství MÚ Mělník bude zpracována studie na dosadbu zeleně v ulici 17. listopadu, která by měla z této komunikace vytvořit příjemnou alej lemovanou nízkými stromy.

Mnozí majitelé nemovitostí v Městské památkové zóně Mělník se při jednání s orgány státní památkové péče dožadují finančních příspěvků na obnovu svých domů. Jsme si vědomi toho, že požadavky památkářů na historicky dané a kvalitní materiály zvyšují finanční náročnost oprav a krom odborných rad se drtivé většině majitelů nedostává žádné peněžní kompenzace. Z tohoto důvodu jsme předložili Radě města Mělníka návrh na zřízení Fondu regenerace MPZ Mělník, ze kterého by za jasně stanovených pravidel mohli majitelé nemovitostí v MPZ čerpat dotace. O výsledku jednání vás budeme dále informovat.

Jako každý rok i letos budou pokračovat práce na opravě kostela sv. Petra a Pavla a mnohých dalších památkách a objektech v našem městě. Pevně proto věřím, že na sklonku letošního roku se budeme moci za svou prací ohlédnout a konstatovat, že se nám podařilo historickou tvář města Mělník ještě více zvelebit. 

 

Mgr. Jiří Dohnal

referent památkové péče

 

Městský úřad Mělník

Oddělení památkové péče

náměstí Míru 1

276 01  Mělník

tel.: +420 315 635 342

j.dohnal@melnik.czMěsto - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7