https://www.traditionrolex.com/7

 V Mělníku se poprvé uskuteční Burza filantropie | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

V Mělníku se poprvé uskuteční Burza filantropie

V červnu zažije Mělník svůj „Den D“ neziskových organizací. Do města poprvé zavítá Burza filantropie, která propojuje aktivity neziskových organizací, podnikatelů a veřejné správy. 

Neziskovky z okresu Mělník tak mají jedinečnou možnost získat finance na své veřejně prospěšné projekty, které zlepší život ve městě i v jeho okolí. Ve Středočeském a Pardubickém kraji již bylo podpořeno celkem 192 projektů.

Princip Burzy filantropie je jednoduchý. V jeden den se na jednom místě setkají zástupci neziskových organizací, firem a veřejné správy. Neziskové organizace na burze prezentují své projekty s cílem získat pro ně podporu donátorů. Ta může být poskytnuta ve finanční, materiální či jiné podobě.

Mělník je již druhým okresem Středočeského kraje, ve kterém se burza uskuteční. V okrese Benešov, bylo v rámci 1. ročníku burzy podpořeno celkem 5 projektů v celkové výši 212 000 Kč. Své počátky má Burza filantropie v Pardubickém kraji, kde se koná od roku 2011. Donátoři z řad firemního a veřejného sektoru zde pomohli realizovat 187 projektů díky podpoře ve výši 6 230 500 Kč.

V červnovém termínu proběhne takzvaná pilotní Burza filantropie. Prozatím tedy bude vše na zkoušku. „Firemní donátoři často mluví jiným jazykem, než jsme my z neziskovek zvyklí. Je dobré, aby si všichni zúčastnění své role zkusili a zažili si tu atmosféru. Samozřejmě jsme rádi, pokud se už na pilotní Burze filantropie podaří navázat spolupráci či získat podporu. Jako se to podařilo v Benešově,“ vysvětluje smysl burzy Michaela Čapková, ředitelka organizace GLE o.p.s., která je organizátorem burzy ve Středočeském kraji. Samotná „ostrá“ Burza filantropie se poté uskuteční v první polovině října 2017.

Zástupci města Mělník uvítali nabídku konat Burzu filantropie v jejich městě. „Jsem rád, že se Mělník stane dalším místem konání Burzy filantropie. Vnímám to jako příležitost k rozvoji aktivit místních neziskových organizací, kterým burza přináší možnost navázat nová partnerství a získat tak další zdroje na financování jejich projektů. Je to velmi dobrá příležitost, jak blíže představit neziskový sektor nejen podnikatelům, ale i veřejnosti“, konstatoval 1. místostarosta Mgr. Milan Schweigstill.

V rámci pomoci neziskovým organizacím bude uskutečněna celá řada akcí. První z nich je informační schůzka k Burze filantropie, která se uskuteční již 5. dubna 2017. Poté proběhne několik vzdělávacích seminářů zaměřených například na metodiku psaní projektů, rozvoj prezentačních dovedností nebo budování PR. Všechny semináře budou po registraci zdarma.

Příznivci filantropie a společensky odpovědného chování z řad firem či veřejné správy se nyní mohou aktivně zapojit do Burzy filantropie v roli donátorů a podpořit tak jejím prostřednictvím veřejně prospěšné projekty. V případě zájmu o vstup mezi donátory Burzy filantropie je možné kontaktovat Gabrielu Bajerovou na e-mailu  gabriela.bajerova@gle.cz nebo telefonicky na čísle 779 516 873. Kompletní informace o Burze filantropie lze nalézt na webu www.burzafilantropie.cz/stredoceskykraj.

Burza se bude konat v rámci projektu „Burza filantropie jako nástroj rozvoje lokálního sociálního kapitálu”, který realizují GLE o.p.s. a KONEP.

 Ostatní

https://www.traditionrolex.com/7